Den 1. november åbner den nye Paludan-Müllers Vej med et spor i hver retning mellem krydset ved Herredsvej og Paludan-Müllers Vej og det eksisterende vejanlæg ved Skejby by.

Den 1. november åbner den nye Paludan-Müllers Vej med et spor i hver retning mellem krydset ved Herredsvej og Paludan-Müllers Vej og det eksisterende vejanlæg ved Skejby by


Tålmodigheden har længe været sat på prøve hos trafikanterne, der dagligt færdes i det nordlige Aarhus. Men nu lysner det. For seks måneder før planen kan de se frem til, at der 1. november åbnes et spor i hver retning fra krydset Herredsvej og Paludan-Müllers Vej og frem til vejanlægget ved Skejby by.

Ny vej kun for bilister – i starten

Den øgede fremkommelighed for bilisterne sikres blandt andet ved, at ambulance- og buskørsel samt trafik til og fra DNU-byggepladsen fortsat vil foregå via Herredsvej.

Samtidigt er der lavet færre til- og frakørselsmuligheder til den nyetablerede Paludan-Müllers Vej for derved at skabe et bedre trafikflow.

Etablering af cykelstier påbegyndes i år, men Aarhus Kommune forventer først, at de kan tages i brug i begyndelsen af 2014.