Region Midtjylland og tilbudsgiverne i udbud af ”Psykiatri i DNU” er igang med dialog om blandt andet, hvordan det eksisterende Psykiatrisk Hospitals bygninger og det omkringliggende område kan anvendes.


Region Midtjylland udbyder det hidtil største OPP-Projekt (Offentlig-Privat Partnerskab) i Danmark, hvor vinderen af ”Psykiatri i DNU” findes i foråret 2014. I øjeblikket er regionen i gang med den dialogproces, som skal lede hen til en beslutning om, hvad der skal ske med bygningerne og parkområdet i Risskov.

Bedre patientforløb
Det er regionens vision at etablere et byggeri, som kan understøtte et sammenhængende patientforløb, hvor somatikken og psykiatrien integreres til gavn for patienter og pårørende.

- "Med dette spændende OPP-projekt samler vi et nyt Psykiatriske Center med det somatiske hospital i Aarhus og får løftet behandlingen for dem med psykisk sygdom. Det er et særdeles spændende projekt med helt unikke perspektiver og i en størrelse, som aldrig tidligere er set i Danmark," siger næstformand for Regionsrådet Bente Nielsen (F), Region Midtjylland.

Nybyggeri og plan for Risskov-område
Vinderen af OPP-projektet skal både bygge 50.000 m2 nyt byggeri til det nye Psykiatrisk Center og komme med forslag til udnyttelsen af de eksisterende bygninger i Risskov. 

Først efter foråret 2014 kan der påbegyndes en planlægning for området ved det eksisterende psykiatrisk hospital i Risskov. De ældste bygninger bevares, og de skal sammen med de nye bygninger have en ny anvendelse. 

Det er Aarhus Kommunes opgave at sikre plangrundlaget for byens udvikling gennem lokalplan og kommuneplan, herunder fastlæggelse af en bebyggelsesprocent for området.

Byggeriet af det nye Psykiatrisk Center forventes at stå færdigt i 2019.


Læs mere om projekt ”Psykiatri i DNU” 

Se tidsplan for OPP-udbud

Pressemeddelelse fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune