Ansatte på Aarhus Universitetshospital (AUH) forbereder håndteringen af nye arbejdsprocesser og større forhold, når de flytter under samme tag på DNU


 

Workshop gør ansatte klar til nye forholdAnsatte på Aarhus Universitetshospital (AUH) forbereder håndteringen af nye arbejdsprocesser og større forhold, når de flytter under samme tag i DNU


Det er ikke kun på DNU-byggepladsen, der knokles for at blive klar til tiden. Også personalet på AUH skal være 100 procent parate til at overtage det kommende supersygehus.

Derfor har ansatte på Teknisk Afdeling, Sundheds IT og Indkøb og Medicoteknisk Afdeling i september været på workshop for at få overblik over de krav, der er til organisationen frem til den dag, hvor der flyttes ind.

Nye arbejdsgange

Til stede på workshoppen var også repræsentanter fra Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital og fra Niras, som er bygherrerådgiver. De parter, som har bygherreansvaret for DNU og har stået for processer og inddragelse af personalet for at kunne udvikle DNUs koncepter:

-Workshoppen havde blandt andet til formål at få lavet et tjek på, om vi er praktisk klar til alt det nye, som vi står over for. For ét er at kende til de nye koncepter for f.eks. arbejdsgange, men noget andet er rent faktisk at være parat, siger Nicholas Olejas, bygherrerådgiver i Niras.

Selve byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og de nøglegreb byggeriet er planlagt efter udløser en ny logistik og nye arbejdsprocesser. Forandringer, som vil medføre nye måder både at tænke og arbejde på.

Flytter om et år

Overgangsfasen, hvor Universitetshospitalets organisation løbende skal flytte fra de nuværende gamle bygninger og til det nye i DNU er kompliceret både praktisk og mentalt.

Så et andet væsentligt mål med workshoppen var at skabe tryghed omkring processen for de ansatte.

Efter workshoppen skal der udarbejdes en manual for hver afdelings flytning og ibrugtagningen af de nye rum og faciliteter på DNU. Flytningerne kommer til at ske løbende henover de næste år og frem til 2019.

Den første indflytning i DNU er i byggefelt N1, hvor en testperiode af byggeriet sker fra september 2014 frem til klinikkens ibrugtagning og modtagelse af de første patienter i marts 2015.