.


Vil du være med til at bygge Danmarks største universitetshospital?

I forlængelse af byggemodning og forberedende arbejder påbegyndtes selve byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i november 2012. Da en af Projektafdelingens medarbejdere overgår til efterløn søger Projektafdelingen pr. 1. januar 2014 en projektleder til at varetage ledelse af udvalgte delprojekter i det sydlige byggespor. Delprojekterne omhandler Kræft- og Inflammationscenter, Abdominalcenter samt forskningsområder og en række fælles faciliteter – et byggespor, der består af ca. 104.000m2 nybyggeri opdelt i 6 delprojekter. Du bliver en del af en dynamisk afdeling med bredt sammensatte kompetencer. Du vil referere til byggechefen for Projektafdelingen og vil løse dine opgaver i tæt samarbejde med dine kolleger i Projektafdelingen, Rådgivergruppen DNU, ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital og byggesagens øvrige parter og interessenter.


Som projektleder er du ansvarlig for

 • Med reference til byggechefen at tilrettelægge og gennemføre bygherrefunktionen i delprojekterne, således at det sikres, at disse gennemføres i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer
 • Delprojekternes økonomi, kvalitet og tid i tæt samarbejde med den gennemgående rådgiver
 • At sikre rettidig og tilstrækkelig information til projektledelsen for DNU
 • At følge og agere i forhold til lagte risikoplaner
 • Bygherrens opgaver vedrørende sikkerhed i samarbejde med Projektafdelingens arbejdsmiljøkonsulent
 • At sikre løbende dialog med hospitalets tekniske afdeling, herunder på det byggefaglige område
 • At sikre, at information om byggeriets påvirkninger til resten af hospitalsdriften kommunikeres til hospitalet
 • At sikre koordinering og videndeling på tværs af delprojekterne i DNU

Vi forventer, at projektlederen

 • Kommer fra rådgiver-/entreprenørbranchen eller en offentlig bygherreorganisation og har erfaring med ledelse af store, komplekse byggeprojekter, gerne sygehusbyggerier
 • Er uddannet konstruktør eller ingeniør
 • Har mindst 8-10 års relevant erhvervserfaring
 • Har stor erfaring i samarbejde med rådgivere, entreprenører mv. og samtidig formår at udfordre disse
 • Har erfaring med udbud, kontraktadministration herunder AB92, konfliktløsning samt teamarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og sætte scenen for løsning af opgaverne
 • Kan spille sammen med samarbejdspartnere på alle niveauer fra mange forskellige faggrupper, både blandt kolleger, hospitalsansatte og byggeriets rådgivere
 • Er en udpræget holdspiller med gå-på-mod og et godt humør

DNU gennemføres af Region Midtjylland som bygherre. Rådgivergruppen DNU er valgt som gennemgående rådgiver for hele projektet, og de valgte entreprenører udfører enten storentrepriser eller rammekontrakter. I øjeblikket er ca. 2/3 af projektets bygge- og anlægsentrepriser udbudt og kontraheret. Rådgivergruppen projekterer byggeriet i totalrådgivning og varetager fagtilsyn og byggeledelse i udførelsesfasen. Projektafdelingen varetager bygherrefunktionen. Se også vores hjemmeside www.dnu.rm.dk.

Du er velkommen til at kontakte byggechef Søren K. Overgaard (2149 2408) for yderligere oplysninger om stillingen.

Der er tale om en fast stilling med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. For den rette person, vil det være muligt at blive overflyttet til hospitalets tekniske afdeling efter projektets gennemførsel.

Ansøgningsfrist torsdag den 7. november kl. 12. Samtaler finder sted tirsdag den 26. november 2013.

Ansøgning via jobannonce på www.rm.dk/job