Et nyt trafiklys regulerer fra mandag den 21. oktober strømmen af trafikanter ind og ud af Herredsvej ved Skejbybakkevej.

Trafikkøen svinder fra mandag eftermiddag

Et nyt midlertidigt trafiklys vil fra mandag den 21. oktober 2013 være med til at få trafikkøen i T-krydset mellem Skejbybakkevej og Herredsvej til at glide lettere.

                

Foruden lysregulering af T-krydset er der anlagt en højresvingsbane fra Skejbybakkevej til Herredsvej.

               

Det nye lysanlæg var ikke i drift fra mandag morgen netop på grund af, at asfalteringen til svingbanen først skulle være klar og monteringen af det sidste af trafiklysstanderne blev opsat mandag.

               
 
Nye vejanlæg om DNU

I forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus skal der ske store ændringer af de trafikale forhold. Tilkørselsvejene til fremtidens hospital udvides til at omfatte både en indre ringvej omkring selve hospitalskomplekset og en ydre kommunal ringvej i fire spor.

              

Desuden skal der etableres et net af cykelstier igennem hele området og i sammenhæng med de øvrige arbejdspladser i Aarhus Nord samt en ny letbanestrækning mellem Odder og Grenå med stop ved Universitetshospitalet.

DNU, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune mødtes for få uger siden med henblik på at skabe tiltag, der kan lette trafikken omkring byggepladsen. Trafikken sander i perioder til på grund af henholdsvis byggeriet af DNU, forberedelsen af en ny letbane og kommunens vejanlæg, der omlægger Herredsvej til en ny ringvej i forlængesle af Paludan-Müllers Vej. Alt sammen på én gang.