Nu er det mest larmende og støvende arbejde i den første ombygning i det eksisterende Universitetshospital i Skejby overstået. Dermed kan et tålmodigt personale på AUH se frem til roligere arbejdsforhold.


Nu er det mest larmende og støvende arbejde i den første ombygning af det eksisterende Universitetshospital i Skejby overstået. Dermed kan et tålmodigt personale på AUH se frem til roligere arbejdsforhold.

De ombyggede arealer på 1.400 m2 brutto, bliver det første af cirka 15 ombygningsprojekter, der skal gøre de eksisterende bygninger klar til at indgå i det nye DNU-byggeri. Der er tale om arealer, hvor ombygning sker helt tæt på hospitalets drift.

Arbejde i weekender
Ombygningens mest larmende del, hvor der er blevet nedbrudt og boret i beton er blevet henlagt til ydertidspunkter i weekender og aftener, hvor hospitalsafdelingen er lukket. Desuden har man benyttet specielle bor, som reducerer støjen fra arbejdet med en fjerdedel.

Til trods for disse foranstaltninger har støjen indimellem udfordret personalet på en opvågningsafdeling, som bor lige ovenover ombygningsarealet.

Det er den gamle sterilcentral på Aarhus Universitetshospital i Skejby, som har undergået den første ombygning til DNU-projektet. Om et år; i november 2014 skal den stå klar til klinisk ibrugtagning. Det bliver Afdeling B, Daghospitalet, som bliver de nye brugere af det nyombyggede afsnit.

I dag deltog de sammen med håndværkere og personale fra Opvågning i en lille markering af, at den mest støjende og støvende del af arbejdet nu kan sendes videre til næste ombygningsprojekt i DNU.