Anlæg af flere interne vejforløb på byggepladsen, udvidelser i de fælles faciliteter og afholdelse af flere sikkerhedsintroduktioner. Det er nogle af de aktiviteter, der går forud for selve byggearbejdet på byggepladsens største byggefelt, S2.


Flere udbud, flere entreprenører og langt flere håndværkere. Byggepladsens største enkelte byggeri medfører øget aktivitet – også inden alle mand er i gang

Knap 40.000 kvadratmeter behandlings- og sengebygninger omregnet til mandskab giver fem entreprenørvirksomheder og 400 håndværkere plus øget kørsel til og fra byggefeltet med materiel.
Alt i alt sker der en fordobling af aktiviteten på DNUs byggeplads fra februar 2014.

Og når så meget mandskab rykker ind på ét byggefelt, stiller det ikke alene særlige fordringer til samarbejdets kunst, men også til sikkerhedsprocedurerne, ligesom de XL-forhold på S2 har affødt udvidelser i samtlige af byggepladsens fællesfaciliteter – kantine, kontorer, omklædning og parkering.

Infrastruktur som i by
Ligesom det kommende hospitalskompleks på grund af sin skala omtales som en hospitalsby, er også DNU-byggepladsen struktureret som en by med interne, asfalterede veje og skiltning til nummererede områder i og imellem de forskellige byggefelter.

Disse veje er tillige blevet udbygget i forbindelse den kommende fordobling af mandskabet.

Flere sikkerhedsintroduktioner
Når aktiviteten er allerstørst på S2, vil der foruden de 400 håndværkere også være flere chauffører og entreprenører, som vil få sin gang på pladsen.

Det kommer til at give ekstra travlhed for bygherre og rådgivers arbejdsmiljø- og sikkerheds-koordinatorer. For det er ikke muligt at få adgang til DNU-byggepladsen uden at have deltaget i en forudgående sikkerhedsintroduktion.

Her vil det blandt andet blive indskærpet, at gående skal benytte sig af de veje, som er adskilt fra den kørende trafik, fordi der vil komme et massivt tryk på blandt andet adgangsveje og afleveringssteder for materiel.


Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital var med som ”fluen på væggen” under en sikkerhedsintroduktion i november – læs her hvordan det forløb…