Med 60.000 skovplanter i jorden, har Arhus fået et nyt grønt område mellem den nyåbnede Paludan Müllers Vej og DNU-byggepladsen.


Fotos: Poul Nyholm, Rådgivergruppen DNU I/S

Med 60.000 skovplanter i jorden, har Arhus fået et nyt grønt område mellem den nyåbnede Paludan Müllers Vej og DNU-byggepladsen

Det er overskudsjord fra to hospitalsbyggerier, etablering af nye afvandingsledninger og regulativer i den kommunale lokalplan, der er nogle af de praktiske årsager til etableringen af et 180.000 m2 grønt område mellem DNU-byggeriet og den kommende firesporede ringvej.Området anlægges, så det efterligner den oprindelige natur i området. Og det er der saglige grunde til. For dels er bæredygtighed en bærende søjle i det fremtidige hospitalsbyggeri, og dels er nærhed og udsyn til grønne og uplejede naturlandskaber en del af tankegodset i den evidensbaserede arkitektur, som hospitalet er funderet på.

”Grønt er godt for øjet”
Med det grønne område og den øvrige landskabsplanlægning i DNU-projektet
får patienter, pårørende og personale omgivelser, som ikke alene er anlagt for et syns skyld. Men også fordi, de skal gøre godt:
-”Der er efterhånden mange videnskabelige undersøgelser, som dokumenterer en positiv effekt mentalt og fysisk, ved at mennesker opholder sig i eller har udsyn til grønne og vilde naturlandskaber”, siger landskabsarkitekt Kirsten Vestergaard Nielsen, Rådgivergruppen DNU I/S, som har været med til at designe naturlandskabet.

Rørlagt bæk frem igen
Det grønne område er anlagt, så det byder på variation i naturoplevelserne med højdeforskelle, skovbryn, regnvandsbassiner, stier, en bæk og en faunapassage. Alt sammen tænkt, tegnet og formgivet, så det skaber en oplevelse af rumlighed for brugerne.Når hospitalsbyggeriet står færdigt i 2019, vil det samlede grønne areal inkludere vild og forholdsvis uplejet natur med skovbryn og engdrag, som strækker sig helt ind i gårdhaver, grønne tage og parkeringsanlæg samtidigt med, at det knytter an til Vestereng, skoven og byen.

En grøn oase i hospitalsbyen, hvoraf det største område altså allerede nu kan tages aktivt i brug af byens borgere og nydes fra bilen over en strækning på 1,1 km på Paludan-Müllers Vej. Dog er der først efter nytår officiel adgang for borgere og nysgerrige.


Fakta om nyt grøn område
 • 180.000 m2 stort
 • 1,2 km fra nord til syd
 • 5 regnvandsbassiner
 • 45.000 m3 overfladevand kan opsamles i bassinerne
 • 750 m frilagt Koldkær Bæk
 • 830.000 m3 jord flyttet fra byggefelter
 • 13.750.000 mio. kr. i anlægsomkostninger
  - inkl. råjord, muld, regnvandsbassiner, beplantning, stier
 • 6 indgange til området i 2019
 • 60.000 skovplanter
  - bl.a. lind, poppel, avnbøg, fuglekirsebær, hyld, hassel, vildæble, pil, el, tjørn, hæg