.

 

Tekst: Karina Aarup Mikkelsen/TTF ApS
Foto: Casper Tybjerg/TTF ApS

Håndtering af fremtidens større regnmængder har resulteret i et naturområde ved Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby. Helt bevidst har man ønsket at undgå parklignende tilstande, og i stedet søgt at skabe vild og selvplejende natur. Blot to år efter etableringen er der fundet bevis for, at indsatsen har båret frugt.


For nylig var to biologer fra Aarhus Kommune i færd med at undersøge byggeområdet ved Skejby Sygehus. Til deres overraskelse fandt de ægkokoner fra en speciel art, den såkaldte hvepseedderkop (Argiope bruennichi). Den er på størrelse med en velvoksen korsedderkop, ganske ufarlig for mennesker og ikke helt almindelig i Danmark, så det var en overraskelse at finde den inden for bygrænsen i et nyetableret naturområde, som for mindre end to år siden var én stor byggeplads. En efterfølgende screening af området resulterede i fundet af adskillige voksne individer.

’Det er gode nyheder at se beviser for, at naturudvikling kan gå hånd i hånd med nytteværdi,’ udtaler Peter Søgaard, biolog i Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi.

Lige nu er et kolossalt hospitalsbyggeri i gang i Skejby. Region Midtjylland har valgt at tage grønne briller på, for udsyn til uplejede naturlandskaber er en del af tankesættet bag arkitekturen på det nye hospital.

Alle prognoser siger, at fremtiden byder på hyppigere og kraftigere regn. Klimaændringerne stiller derfor krav til den fremtidige håndtering af regnvand. Når større byggerier opføres, skal afløb fra tag, parkeringspladser og andre hårde overflader håndteres, så omkringliggende områder ikke belastes ved potentielle skybrud.

I stedet for at etablere et traditionelt regnvandsbassin har man på en gang formået at skabe et stykke natur med tilhørende plante- og dyreliv, et rekreativt område for byens borgere og et mentalt åndehul for hospitalets patienter og pårørende.

DNU og Region Midtjylland har været opmærksomme på helingsværdien i oplevelsen af vild natur, der adskiller sig fra grønne, parkagtige områder.

’Fundet af hvepseedderkopper allerede to år efter etableringen viser, at naturen har indfundet og udviklet sig hurtigt. Vi står over for alvorlige klimatiske udfordringer, som vi skal have fundet løsninger på. Når man arbejder strategisk og målrettet, er det muligt at skabe rammerne for god natur inden for bygrænsen, samtidig med at udfordringerne med fx øgede mængder regnvand løses. Mange byggerier afslutter med et tykt lag muld og udsåning af plænegræs, hvilket resulterer i en naturmæssig ørken. DNU har grebet sagen anderledes an og i stedet fået naturen til muren, altså naturen helt tæt på, med masser af hjemmehørende engplanter og nu har vi helt overraskende fundet hvepseedderkoppen – den ser vi kun sjældent og kun i uforstyrret natur,’ uddyber Peter Søgaard.

Natur helbreder
Region Midtjylland har valgt at investere i at lave et godt naturområde, så der skabes synergi mellem hospitalets patienter og naturen.

De nybyggede sengestuer på hospitalet ligger på de øverste etager, og derfra vil man kunne se hele naturområdet og perlerækken af søer.

Natur stimulerer patientens velbefindende og understøtter helbredelsen. Det grønne element er blevet en bærende værdi i den moderne hospitalsverden. Forskning viser en klar positiv effekt både mentalt og fysisk, når mennesker er tæt på naturen.

Karl S. Iversen, Rådgivergruppen DNU I/S, har været med til at designe det kuperede og skiftende terræn, der helt bevidst er skabt i bløde former.

’Vi startede med en stor flad pløjemark. Nu er meget af området hævet med tre-fire meter og enkelte steder helt op til otte meter. Et helt nyt landskab er skabt oven på det oprindelige. Arme af nyplantede skove stikker ud fra hospitalet, og er sammen med det kuperede terræn med til at give en oplevelse af at gå igennem forskellige rum og naturtyper. Jo vildere natur, des bedre virker det. Derfor er fundet af hvepseedderkopper en sensation, siger landskabsarkitekt Karl S. Iversen.

Fakta om området:
Området blev etableret i efteråret 2013 med bl.a. 60.000 skovplanter, fem regnvandsbassiner, vandrestier og en frilagt bæk, som løber gennem området over en strækning på 750 meter. Ud fra 830.000 kubikmeter overskudsjord fra byggeriet, har man skabt 180.000 kvadratmeter let kuperet natur, der minder om det oprindelige landskab bestående af skov, enge, søer og vandløb. Hele området er gjort let tilgængeligt via to kilometer stier, hvor patienter, pårørende og byens borgere kan nyde naturens rekreative frirum. En kombineret gangsti og faunapassage under Herredsvej har sikret, at vildtet kan vandre ind i det nye naturområde og helt op til Vestereng.

Fakta om Hvepseedderkoppen:
Hvepseedderkopper er ikke almindelige i Danmark. Det er især hunnen, man lægger mærke til. Den har en helt karakteristisk sort/gul-stribet farvetegning lige som en hveps. Hannerne er brune og meget mindre. Pga. hannens størrelse i forhold til hunnen må hannen være meget påpasselig med ikke at blive ædt under parringen. Hannens strategi er at vente tæt på spindet, indtil hunnen har sit hamskifte, hvorefter hunnen er kønsmoden. Hannen udnytter, at hunnens kæber er helt bløde et stykke tid efter hamskiftet. På trods af disse sikkerhedsforanstaltninger ender op mod 70 procent af hannerne som frokost få sekunder efter parringen.

I sensommeren spinder hunnen et brunt ægspind af form og størrelse som en valnød, som yder en god beskyttelse for de op imod 400 æg. Ungerne klækker efter en måned, og de overvintrer inde i ægspindet. Da ungerne bæres effektivt af vinden, kan arten spredes over relativt store arealer.

Arten har bredt sig nordpå fra Syd- og Mellemeuropa og blev første gang observeret i Danmark i starten af 1990’erne. Hvepseedderkoppen laver et hjulspind, oftest med en kraftig zig-zag silkestribe i midten (stabilimentum). I Danmark er hvepseedderkoppen den eneste art, der laver stabilimentum. Hvepseedderkoppen findes i lav vegetation på græsklædte engarealer, hvor levevilkårene er til stede.

 
Hvepseedderkop (Argiope bruennichi) er meget letgenkendelig, men ikke udbredt i Danmark. Den er på størrelse med en korsedderkop og helt ufarlig for mennesker.
For yderligere informationer kontakt:

Peter Søgaard (Aarhus Kommune), biolog – tlf. 51178701
Bettina Wolff (DNU), arkitekt, projektkoordinator – tlf. 29469742