Den 14. januar nedklassificeres en del af Herredsvej til privat fællesvej og overdrages DNU-byggeriet. Det betyder, at dette stykke af vejen lukkes for gennemkørende trafik på strækningen fra Brendstrupbusvej til Kirstinesmindevej.


Den 14. januar nedklassificeres en del af Herredsvej til privat fællesvej og overdrages DNU-byggeriet. Det betyder, at dette stykke af vejen lukkes for gennemkørende trafik på strækningen fra Brendstrupbusvej til Kirstinesmindevej.Bus- og cykeltrafik samt ambulancekørsel vil fortsat være tilladt fra krydset Paludan-Müllers Vej/Herredsvej for at komme til Hospitalet. Ligesom det er denne vej man kan køre til DNU Byggepladsens Skurby og InformationsCenter. Fra nord lukkes Herredsvej helt.Permanent lukning
Lukningen bliver permanent, og dermed skal privatbilister benytte den nye Paludan-Müllers Vej for at komme til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Kommer man fra Tilst ad Marienlystvej skal man imidlertid benytte en alternativ rute, da der her er venstresving forbudt. Når ombygningen af krydset ved Rydevænget og Paludan-Müllers Vej er færdigt i efteråret 2014, er det igen muligt at køre ind til hospitalet ved Herredsvej af en del af en ny indre ringvej.

Udelukkende byggepladsvej
Der har været opsat adgang forbudt skilte ved Herredsvej siden december 2013. Men med opstillingen af chikaner fra den 14. januar 2014, opfordrer byggechef Søren Kaae Overgaard, Projektafdelingen for DNU, til at respektere Herredsvejs nye status som en lukket byggepladsvej:

- ”Der er allerede nu en stærkt øget tung trafik på vejen. Af hensyn til egen sikkerhed bør man respektere skiltningen på vejen og ikke køre ind på den nu lukkede og private byggepladsvej," siger Søren Kaae Overgaard.

Paludan-Müllers Vej forventes at være klar som en firesporet vej i slutningen af 2014.

Læs pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune og Projektafdelingen for DNU

Se hvilken del af Herredsvej, der lukkes

Følg med i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus