Med projektet "3D-anvendelse på byggepladsen" har DNU sat stikket i til den digitale byggeplads. Det er Projektafdelingen for DNU, 3F Aarhus, BABEL, MT Højgaard A/S og Jakon A/S, der i samarbejde har gennemført projektet.


Med projektet ”3D-anvendelse på byggepladsen” har DNU sat stikket i til den digitale byggeplads

Digitaliseringsprojektet ”3D-anvendelse på byggepladsen”, der er et samarbejde mellem DNU, 3F Aarhus og BABEL med deltagelse af MT Højgaard A/S og Jakon A/S, gik i gang i maj 2013. Her fik 12 håndværkere fra de to entreprenørvirksomheder udleveret iPads sammen med en invitation til et introducerende kursus i DNU-byggepladsens Skurbyen.

Projektet finder sted på DNU-byggepladsen. Det er opdelt i to forskellige delprojekter, hvor Jakon A/S har arbejdet med en digital kvalitetskontrol, og MT Højgaard A/S har givet en digital adgang til de tegninger, som de udførende sjak arbejder efter.

Større effektivitet med digital adgang
Tidligere modtog sjakbajsen tykke ringbind med tegningsmateriale én gang om ugen, som kunne tages med ud til de steder på byggepladsen, hvor de skulle bruges.

Med det digitale projekt har alle mand i sjakket adgang til senest opdaterede version i det øjeblik, den er klar, og når håndværkerne selv har brug for at tjekke tegningen.
 
Indførelsen af den ny teknologi er med til at give et bedre arbejdsflow og større arbejdsglæde på byggepladsen samt optimere entreprenørernes økonomi til arbejdstegninger.

Projektet løb af stablen i perioden maj 2013 – december 2013, men håndværkerne i betonsjakket arbejder fortsat med digital understøttelse af arbejdet. I projektets afsluttende rapport ”3D anvendelse på byggepladsen”, beskrives nogle af succeserne sådan:

• Færre og kortere arbejdsstop (øget flow)
• Færre misforståelser om arbejdets udførelse
• Øget arbejdsglæde og produktivitet pga. aktiv medarbejderinddragelse

Læs mere om projektet i pressemeddelelsen her

Læs evalueringsrapport om digitaliseringsprojektet her