Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) har afholdt en workshop i samarbejde med Systematic for de øvrige regioners IT-repræsentanter. Workshoppen skulle give indblik i, hvordan de IT-understøttede funktioner som emneidentifikation og lokalisering kan bidrage til en mere effektiv og fremtidssikret hospitalsdrift.

Hvordan ser ”emneidentifikation” ud i et hospitalsflow

Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) har afholdt en workshop i samarbejde med Systematic for de øvrige regioners IT-repræsentanter. Workshoppen skulle give indblik i, hvordan de IT-understøttede funktioner som emneidentifikation og lokalisering kan bidrage til en mere effektiv og fremtidssikret hospitalsdrift.

Det første reelle møde med løsningen
Under et heldagsarrangement blev 30 repræsentanter fra de enkelte regioner præsenteret for dels de muligheder, der ligger i Region Midtjyllands rammeaftale med Systematic om IT-løsningerne, men deltagerne blev også selv engageret i en praktisk afprøvning i dagens workshops.

- Vi har i Region Midtjylland indgået en aftale med Systematic om en innovativ løsning, som vi meget gerne vil fortælle om, for hvis dette projekt skal opnå sit fulde potentiale, så er det væsentligt, at vi videndeler på tværs af de enkelte regioner, siger IT-projektchef Lars Ganzhorn Knudsen, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU.

Workshops var en succes
Før de praktiske workshops fik deltagerne indsigt i det rent tekniske og en generel forståelse af sammenhængen mellem sporingsmuligheder og praksis. Denne information kunne deltagerne så bruge efterfølgende i den praktiske afprøvning af løsningerne.

Workshoppen førte deltagerne igennem scenarier fra hverdagen, hvor de selv fik aktive roller som for eksempel portører, læger eller sygeplejersker. Gennem opgaver som at bestille en portør i opgavesystemet, teste RFID-sporing eller at lege besøgende til en indlagt kom alle IT-løsningens applikationer i spil. I den praktiske afprøvning bliver det meget tydeligt og klart for deltagerne både, hvilken sammenhæng de indgår i, og hvilke reelle problemer de løser.

Workshoppen skaber et konkret overblik, der kan arbejdes videre med.
- Det er altid en fordel, når man selv kan få lov til at lege med systemerne. Der var en rigtig positiv og konstruktiv dialog hele vejen rundt, som vi kan arbejde videre ud fra, siger Senior Vice President Flemming Bent Thomsen, Systematic. 

Arrangementer med de enkelte regioner
Workshoppen den 14. januar 2014 ved DNU i Aarhus var blot starten på en længere række. Deltagerne får efterfølgende mulighed for at få gentaget seancen ude i de enkelte regioner.