Det bliver nemmere for bilister at komme frem i Aarhus Nord lige efter vinterferien.

Lige efter vinterferien vil det blive mærkbart nemmere for bilisterne i Aarhus Nord at komme frem og tilbage i tidspunkterne for myldretrafik.

I et samarbejde mellem DNU, Aarhus Letbane og Aarhus Kommune er der fundet en løsning, som vil forbedre trafikken omkring Skejby. Trafikken bliver simpelthen delt op og et nyt velforløb tages i brug. 
   
                                

Det vil ske således...

Erhvervsområdet og Skejby by får egen adgang til/fra den nye del af Paludan Müllers Vej via Skejbybakkevej og samtidig fjernes det midlertidige signalanlæg ved den gamle del af Herredsvej.

Den gamle del af Agro Food Park-vejen åbnes, således at trafikken til og fra hospitalet får deres egen adgangsvej til den nye del af Paludan Müllers Vej. Den gamle del af Agro Food Park vil i foråret blive flyttet nogle meter i forbindelse med anlæggelse af den nye adgangsvej til sygehuset.

Letbanen skal på tværs af den gamle del af Herredsvej - hvilket betyder at denne vej lukkes.

Trafikken til og fra DNU-Byggepladsen bliver ledt via den gamle del af Herredsvej.

Det er nødvendigt at foretage signaljusteringer i krydset ved Brendstrupgårdsvej og Randersvej for at kunne lukke mere trafik ud af området. 

Hvert erhvervsområde får på denne måde deres egen til- og frakørselsrute omkring Skejby-området. Se et kort her. 

De trafikale ændringer vil være klar senest mandag den 17. februar 2014.