Ny sjakbajsuddannelse skal ruste fremtidens sjakbajser til at fungere som ledere for et byggesjak.


Fotos: Poul Nyholm, Rådgivergruppen DNU I/S

En helt ny sjakbajsuddannelse skal ruste nuværende og kommende sjakbajser til funktionen som leder for et byggesjak. Bag forløbet står 3F, BABEL, Aarhus Tech og DNU, som lægger lokalerammerne til

Store og bredt sammensatte sjak, dag-til-dag-planlægning af byggeproduktionen, forebyggelse og håndtering af konflikter… og rigtig meget mere. En sjakbajs skal kunne manøvrere i både praktiske, byggetekniske opgaver og være en dygtig og motiverende leder for mandskabet.

En ny sjakbajsuddannelse skal være med til at ruste nuværende og kommende sjakbajser til udfordringerne. Uddannelsens første hold på 22 håndværkere satte sig på skolebænken 3. – 5. februar for at tage hul på et af i alt ni moduler, de skal gennemføre, inden de otte uger senere kan kalde sig uddannede sjakbajser.

Vil gerne udvikle sig

Uddannelsens første dage handler om kommunikation, adfærd, virksomhedskultur og ledelsesstile. Emner, som kan være tunge at komme igennem, når man er vant til fysisk arbejde med byggeri – med mindre man er motiveret.

- Jeg synes, det er spændende at lære noget om kommunikation og ledelsesstile. For god kommunikation har betydning for, om sjakket fungerer godt, ligesom det har indflydelse på produktiviteten, siger bygningsstruktør Mohamad Alfar, MT Højgaard A/S, som de sidste to år har bidraget til byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus på byggefelterne N1 og N2.


Måske en kommende sjakbajs? Mohamad Alfar er
 en af 22 deltagere på ny Sjakbajsuddannelse.


Mohamad Alfar er tilmeldt uddannelsen af sin sjakbajs, og den tillid værdsætter han:

- Jeg vil gerne udvikle mig og øge mine muligheder for at blive leder engang i fremtiden. Derfor er jeg meget glad for at have fået mulighed for at lære mere om, hvad det vil sige at lede andre mennesker, siger Mohamad Alfar.

Positiv interesse i uddannelsen

Hos bygherre er der stor tilfredshed med den nye uddannelse, som er med til at opkvalificere det mandskab, der arbejder på DNU-byggepladsen:

- Vi er naturligvis meget positive overfor, at der finder uddannelse sted for byggepladsens ansatte, siger byggechef Søren Kaae Overgaard, Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Sjakbajsuddannelsen forløber i perioden 15. januar – 25. marts 2014. Allerede nu er der imidlertid planer om, at starte et nyt hold op senere på året, oplyser kursusansvarlig Mikkel Munk-Hartge, BABEL:

- Med positive tilkendegivelser fra både deltagere, virksomheder og bygherre, er der grundlag for at fortsætte med et nyt hold, så det gør vi, siger Mikkel Munk-Hartge.

- Desuden er det BABELs erklærede mål, at støtte bygge- og anlægsbranchen med både kompetenceløft og efteruddannelse for derved at sikre et bedre byggeri og ruste branchen til fremtidens udfordringer, som byder på mange og store byggerier, siger Mikkel Munk-Hartge, BABEL.

Læs hele pressemeddelelsen her

Yderligere oplysninger om Sjakbajsuddannelsen...
Kursusansvarlig Mikkel Munk-Hartge, BABEL, træffes på:
8892 6665 eller 2811 5735.

Se program og fagindhold på Sjakbajsuddannelsen her.