Fra mandag den 17. februar er adgangsvejen for trafikken i Skejby området forbedret. Trafikken til erhvervsområdet i Skejby, til Aarhus Universitetshospital Skejby og til byggepladsen for Det Nye Universitetshospital har nu egne adgangsveje.

Trafikken bliver delt op således at:

• Erhvervsområdet i Skejby og Skejby by får deres egen adgang til og fra den nye del af Paludan-Müllers Vej via Skejbybakkevej, og samtidig fjernes det midlertidige signalanlæg ved den gamle del af Herredsvej.

• Den gamle del af Agro Food Park vejen bliver åbnet, så trafikken til og fra sygehuset får egen adgangsvej til den nye del af Paludan-Müllers Vej. Den gamle del af Agro Food Park vejen vil i foråret blive flyttet nogle meter i forbindelse med anlæggelse af den nye adgangsvej til hospitalet.

• Trafikken til og fra DNU-byggepladsen bliver ledt via den gamle del af Herredsvej.

• Der sker en signaljusteringer i krydset ved Brendstrup-gårdsvej og Randersvej, så mere trafik kan køre ud af området.

• Aarhus Letbane skal på tværs af den gamle del af Herredsvej, hvilket betyder at denne vej lukkes. Trafikken skal bruge de nye adgangsveje

- Trafikken i Skejby-området har igennem længere tid været påvirket af ledningsomlægninger, arbejdskørsel til Det Nye Universitetshospital og anlæggelse af Aarhus Letbane og af den nye Paludan-Müllers Vej. Det har givet kødannelser og trafikale gener til områdets trafikanter. Derfor har Trafik og Veje, Aarhus Kommune i samarbejde med DNU-byggeriet og Aarhus Letbane fundet en løsning, som vil forbedre trafikken til og fra Skejby, siger afdelingsleder Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje i Aarhus Kommune.