...

Møde i DNU-Panelet

Onsdag den 5. marts 2014 mødet et panel af interesserede repræsentanter for patienter og pårørende igen omkring fremtidens hospital.

På det kommende vil der blive drøftelse af funktioner i forbindelse med et eventuelt opholdsrum for langtidsventende patienter, der er færdigbehandlet på hospitalet.
Om en såkaldt ventelounge bliver aktuelt i projektet, vides endnu ikke, men såfremt det kommer til at indgå, hvordan ser patienter og pårørende så på behovet for funktioner i dette areal.

Et andet emne bliver en kort præsentation af tankerne omkring arealer til refleksionsrum i Det Nye Universitetshospital i Aarhus

jektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, som vil fortælle om, hvad der sker på byggepladsen i øjeblikket, hvor flere byggefelter sættes i udførelse
og mange nye entreprenører ankommer til Skurbyen.

Der er planlagt en ventelounge for færdigbehandlede patienter i Forum, og her vil vi gerne bede og jeres input til, hvilke funktioner I finder vigtige i et evt. sådant område.
Dette emne vil projektleder Signe Overgaard og planlægger Kasper Bo Lauersen fortælle om og lægge op til jeres input til.

Endelig har I måske via pressen lagt mærke til debatten omkring indretning af refleksionsrum, kapel eller kirke i forbindelse med de nye hospitalsbyggerier i Danmark.
Derfor vil Frank Skriver Mikkelsen fremlægge, hvordan disse rum er planlagte i DNU.