.I aftes afholdte Projektafdelingen det 10. møde med DNU-panelet af patienter og pårørende. I alt 22 havde meldt sig til og de var ivrige efter at høre status om byggeriet samt om muligheden for en ventelounge, der kan afhjælpe ventetiden for færdigbehandlede patienter. Blandt deltagerne var blandt andre formanden for Dansk handicap Forbund og repræsentant for Ældre Sagens Sygehusudvalg i Region Midt.

Projektafdelingens direktør Frank Skriver Mikkelsen, fortalte om byggeaktiviteten samt om kapel, kirke og reflektionsrum på DNU. Det gav anledning til mange engagerede spørgsmål fra deltagerne. Specielt da økonomien blev omtalt, kom der gang i spørgsmålene fra deltagerne Der var f.eks. en undren over den høje pris på 25 mio. kr. på helikopter landingsbanen ovenpå p-huset ved det kommende Akutcenter :

” Er det ikke bare nogle fliser der skal lægges ? ” og en anden var bekymret over kvaliteten, da der skal spares 183 mio. ” Kan du garantere, at det ikke går ud over kvaliteten?” ”Er der problemer med kartel-dannelsen”

Vedr. kapellet blev der spurgt, om man ikke kunne spare på kunsten, og derved hente ekstra penge til at bygge og designe det og nogle ville vide om der bliver et tænkt et rum til præsten ind i udførelsen af kapellet.

Aftenens andet oplæg blev holdt af proceskonsulent Kasper Bo Lauersen og hospitalsplanlægger Signe Overgaard fra Projektafdelingen, som præsenterede tanker og ideer til ventelounge i Forum og om de udfordringer, der er ved patientflow og ventetid..Blandt andet blev konceptet om et ”mini-tog” til at fragte patienter rundt på hospitalet præsenteret. Også til dette oplæg blev der løbende stillet spørgsmål:

”Hvor mange ambulante regner I med der kommer per dag”,”hvor lang bliver ruten for patient-toget?”,”har I tænkt på et korps af guider, for eksempel fra Dansk Røde Kors, der kunne hjælpe folde med at finde vej ?”

Deltagerne fik udleveret spørgsmål til drøftelse i små grupper og deres input til en eventuel ventelounge i DNU, går nu videre i forarbejdet til dette projekt.

Aftenen sluttede kl. 19.15 med sandwich og kaffe.