.

Prækvalificerede ansøgere til OPP-projekt vedr. nyt parkeringshus og parkeringsanlæg samt heliport som totalentreprise er fundet.


Ved udløb af fristen for ansøgningen om prækvalifikation den. 24.april 2014 har Region Midtjylland modtaget fem ansøgninger om prækvalifikation. De indkomne anmodninger om prækvalifikation er nu vurderet, og alle fem anmodninger er konditionsmæssige og alle anses egnet til at løse den udbudte opgave.

Den udbudte opgave lyder på et OPP-projekt, hvor der skal opføres et nyt parkeringshus og parkeringsanlæg, administration af parkering på DNU samt etablering af en heliport som totalentreprise. Det er planen, at det nye p-hus med ca. 700 parkeringspladser opføres i 7-8 etager. Heliporten opføres i et hævet plan over p-huset med tilhørende kontroltårn, tankningsanlæg og direkte forbindelse til fælles akutmodtagelse via forbindelsesgang.

De fem ansøgere opfordres nu til at deltage i den videre proces om at afgive tilbud digitalt via EU-Supply med frist for aflevering af tilbud d.26.august 2014.

De 5 prækvalificerede tilbudsgivere er:

1. 5E Byg A/S i samarbejde med:
o Arkitektfirmaet Årstiderne A/S
o COWI A/S
o ONEPARK, drift
o Moritz Finans ApS og/eller Brøndum ejendomme Holding ApS, finansiering

2. Parkering Aarhus i samarbejde med:
o A/S Hermod ejendomme A/S, finansiering
o KPC Herning, totalentreprenør
o GPP Arkitekter A/S
o Midtconsult P/S – rådgivende ingeniører

3. CASA-konsortiet bestående af:
o CASA A/S
o Ejendomsselskabet CASA A/S
i samarbejde med:
o AART architects A/S
o MOE A/S, rådgivende ingeniører
o APCOA PARKING Danmark A/S, P-operatør

4. Holdingselskabet af 29.8.90 aps i samarbejde med
o Lyngby Entreprise A/S, totalentreprenør samt drift og vedligehold
o CREO Arkitekter
o Grontmij, rådgivende ingeniører
o Heliports System inc. USA, Heliport
o APCOA, P-operatør

5. KLEQ Gruppen bestående af:
o Kemp & Lauritzen A/S (koordinator, underentreprenør, drift og vedligehold)
o Q-Park Danmark A/S, P-operatør
o A. Enggaard A/S), totalentreprenør
i samarbejde med:
o Aarhus Arkitekterne A/S
o LB Consult A/S, rådgivende ingeniører
o AL a/s, rådgiver særlige P-plads installationer