.

Ansatte i byggeriet har næsten dobbelt så stor risiko for at komme ud for en alvorlig arbejdsulykke som andre, og nye undersøgelser foretaget af Arbejdsmiljørådet har vist en overhyppighed af arbejdsulykker blandt de unge og nyansatte.

Den overhyppighed for unge og lærlinge forekommer også på DNU-byggepladsen, og derfor lancerer Region Midtjylland som bygherre i uge 26 en sikkerhedskampagne på byggepladsen målrettet denne udsatte gruppe. Første del af kampagnen er fremvisning af kampagne-film om sikkerhed med efterfølgende gruppedebat blandt de unge og lærlinge og deres respektive sikkerhedsledere samt sikkerhedsrepræsentanter fra Region Midtjylland.
Beskæftigelsesministeriet kom i starten af året med en handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen indeholdende 50 konkrete initiativer til at forbedre sikkerheden. Der er fokus på at forbedre selve planlægningen fra bygherrens og entreprenørens side samt at styrke sikkerheden i selve udførelsen af arbejdet. Sikkerheden på DNU byggepladsen er vigtig for bygherre og entreprenører – og en arbejdsulykke er en arbejdsulykker for meget.

Færre ulykker på DNU-byggepladsen

På trods af at byggebranchen er en udsat branchen for arbejdsulykker viser tal for 2013 og 1.kvartal 2014, at DNU- byggepladsen er en mere sikker byggeplads i forhold til andre. Sammenlignet med tal for 2013 fra bygge-anlægsbranchen sker der færre arbejdsulykker på DNU - Byggepladsen, som havde en ulykkesfrekvens for 2013 på 10,7 ulykker per 1 million arbejdstimer, hvor der samlet i bygge-anlægsbranchen for 2013 var 21,8 ulykke per 1 million arbejdstimer. DNU opfyldte dermed sin målsætning for 2013 med at være under halvdelen af bygge-anlægsbranchens frekvens Den hyppigste årsag til ulykker i 2013 var risikoadfærd og det vurderes at, der er tale om individuelle valg og ikke organisatorisk betinget.
Tallene for 1.kvartal 2014 viser, at DNU’s målsætning om at være under halvdelen af bygge-anlægsbranchens anmeldelsespligtige ulykkefrekvens opfyldes med en frekvens på 10,4 sammenlignet med 21,8 for branchen. Risikoadfærd på individ niveau er fortsat, den hyppigste årsag til ulykker, som den også var i 2013. Sikkerhedskampagnen er netop rettet mod de unge og lærlinge på byggepladsen specielt med fokus på adfærd. Udbyttet af kampagnen vil forhåbentligt ses i tallene fremadrettet. Bygherre og entreprenører ønsker og arbejder kontinuerligt for at skabe de optimale rammer for en sikker arbejdsplads.