Regionsrådet godkendte onsdag den 16.12 en ny tidsplan for DNU, der betyder, at der bliver mere tid til at få bygningerne på det nye hospital i Skejby klar til drift.

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte i onsdags et forslag om at skubbe ibrugtagningstidsplanen for det nye hospital i Skejby. Det betyder blandt andet, at det nye fælles Akutcenter først bliver taget i brug i løbet af oktober 2017, og at fraflytningen af bygningerne på Tage-Hansens Gade og Nørrebrogade bliver udskudt. Samlet set betyder den nye tidsplan, at de sidste afdelinger flytter ind i de nye hospitalsbygninger i maj 2019, fire måneder senere end tidligere planlagt.

Forslaget om den nye tidsplan blev stillet, fordi erfaringerne med de første afleveringsforretninger med entreprenørerne, og den efterfølgende proces omkring overdragelse og klargøring af bygningerne til Aarhus Universitetshospital, viste, at der var brug for mere tid til at få bygningerne klar til brug. Den ekstra tid skal blandt andet bruges til udbedring af fejl og mangler, indregulering af tekniske anlæg og indhentning af byggeteknisk dokumentation.

Der er allerede sat gang i flere tiltag, der skal medvirke til, at processen omkring aflevering og klargøring af bygningerne afvikles optimalt. Projektafdelingen for DNU og afdelingerne på Aarhus Universitetshospital arbejder tæt sammen om dette. 

Ny tidsplan for DNU:

 

Del-/underprojekt

 

Tidligere
tidsplan

NY tidsplan

Udflytning af akutcenteret

Ultimo 2016

Oktober 2017

Sidste afdelinger fra Tage-Hansens Gade flytter

Maj 2017

Februar 2018

Sidste afdelinger fra Nørrebrogade flytter

Januar 2019

Maj 2019