Efterfølgende har en deltager i udbuddet, Ion Beam Applications S.A, indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. 

Klagen er modtaget indenfor den såkaldte stand-still periode. Det betyder, at der ikke kan skrives kontrakt med det vindende firma, før Klagenævnet for Udbud har vurderet, om klagen skal have opsættende virkning. 

Afgørelsen om evt. opsættende virkning bliver truffet i løbet af 30 dage.