Den kommende ledelse af Dansk Center for Partikelterapi er nu fundet. 1. april 2016 træder ledende overlæge Morten Høyer, ledende hospitalsfysiker Ole Nørrevang og oversygeplejerske Dorte Oksbjerre Mortensen i funktion som det tværfaglige ledelsesteam, der kommer til at stå i spidsen for såvel partikelcentrets etablering som dets fremtidige drift og udvikling.

Dansk Center for Partikelterapi bliver en selvstændig afdeling under Kræft- og Inflammations-centret ved Aarhus Universitetshospital. Med reference til centerledelsen ved Kræft- og Inflammationscentret vil den kommende afdelingsledelse få til opgave at realisere den overordnede vision for Dansk Center for Partikelterapi, som er at tilbyde danske kræftpatienter adgang til forskningsbaseret partikelterapi og at blive et af verdens førende centre for behandling af kræft med partikelterapi. Første patient forventes behandlet i 2018.

Afdelingsledelsen vil samlet have ansvar og kompetence i forhold til aktivitet, økonomi, kvalitet og patientsikkerhed, organisation og personale samt udvikling, forskning og uddannelse i relation til Dansk Center for Partikelterapis virksomhed. Dette vil ske i tæt samspil med centrets kliniske lærestolsprofessor.

Den kommende tids opgaver kommer ikke mindst til at handle om opbygningen af den personalestab og de specialiserede kompetencer, der skal til for at kunne behandle de første patienter i 2018. Hertil kommer hele processen omkring klargøring af selve partikelanlægget, opbygningen af centrets organisation, kultur og samarbejdsrelationer samt opførelse og ibrugtagning af den nye bygning i Skejby, som kommer til at huse Dansk Center for Partikelterapi. En meget vigtig opgave for den nye ledelse bliver at medvirke til opbygningen af et stærkt nationalt og internationalt samarbejde på alle niveauer til fordel for de danske kræftpatienter, som har gavn af behandling med partikelterapi.

FAKTA

Dansk Center for Partikelterapi er et nationalt center for højt specialiseret strålebehandling, som er under etablering på Aarhus Universitetshospital. Partikelterapi har særligt potentiale ved behandlingen af børn og voksne med tumorer på særligt udsatte steder. Funktionen er af Sundhedsstyrelsen tildelt Aarhus Universitetshospital som en højt specialiseret funktion, og det er besluttet, at behandlingen i Danmark kun skal foregå på Aarhus Universitets­hospital.

Fuldt udbygget vil Dansk Center for Partikelterapi have en kapacitet på ca. 30.000 behandlinger årligt, svarende til ca. 1.200 patienter og en samlet personalenormering svarende til ca. 120 fuldtidsstillinger til patientbehandlingen. Hertil kommer eksternt finansierede forskere, ph.d.-studerende samt elever og studerende inden for alle faggrupper.  Personalet vil omfatte læger, sygeplejersker, stråleterapeuter, radiografer, hospitalsfysikere, teknikere, sekretærer og andre faggrupper, som skal indgå i et dynamisk tværfagligt samarbejde.