I dag bliver der sat underskrifter på en historisk stor ejendomshandel i Aarhus. Region Midtjylland har solgt hospitalsbygningerne på Nørrebrogade - det tidligere Århus Kommunehospital – til Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) for 807,5 mio. kr. FEAS vil i samarbejde med Aarhus Universitet udvikle et helt nyt campusområde på 110.000 kvm.

Med salget står Region Midtjylland rustet til at tage hul på et helt nyt kapitel, når Det Nye Universitetshospital i Skejby står klar i 2019:

- Region Midtjylland har fået den rigtige pris. For præcis et år siden solgte Region Midtjylland det tidligere Amtssygehus på Tage Hansens Gade til Aarhus Kommune for 400 mio. kr. og en stor grund i Skejby. Nu er turen kommet til det tidligere kommunehospital på Nørrebrogade. Med den nye handel er vi et syvmileskridt nærmere målet om at kunne lægge den anseelige sum, der er regionens del af de nye sygehusbyggerier, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Køberen FEAS er et datterselskab under Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF), som siden sin etablering i 1987 har understøttet universitetets trinvise udvikling af campusområdet i Aarhus. Selskabet ejer i dag ca. 115.000 kvm på forskellige lokaliteter i Aarhus, heriblandt Nobelparken og adskillige bygninger i Katrinebjerg-området. Nu tilføjes endnu 110.000 kvm til porteføljen.

- Vi har haft et rigtig godt forhandlingsforløb med regionen, og er meget tilfreds med den endelige købsaftale. FEAS er sat i verden for at understøtte udviklingen af Aarhus Universitets aktiviteter, og med denne handel har vi nu sikret universitetet en fantastisk ramme for det, udtaler formand for FEAS, Bent Müller.

Samling og udvikling
Med købet får Aarhus Universitet mulighed for at samle og styrke en række af sine forskningsaktiviteter. Både gennem udvidelse af de eksisterende aktiviteter og gennem flytning af nogle af de aktiviteter, der nu er spredt på forskellige lokaliteter. Men universitetet ser også store muligheder for udvikling af forsker- og studieboliger samt udvidet samarbejde med nye og etablerede virksomheder.

- Med overtagelsen får Aarhus Universitet unikke rammer for at udbygge og fastholde sin stærke position som en by-integreret campus. Det giver på lang sigt muligheder for at fortsætte udviklingen af et forsknings- og undervisningsmiljø af høj international klasse, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Region Midtjylland har i forbindelse med aftalen desuden ønsket at fortsætte som lejer i dele af ejendommen. Som minimum vil regionen leje 16.000 kvm i 4,5 år.

I tråd med kommuneplan
Fra Aarhus Kommune bakker man fuldt op om salget, der er helt i tråd med kommuneplanen. Borgmester Jacob Bundsgaard er overbevist om, at de nye planer for området vil få afgørende betydning for byens udvikling, og lægger ikke skjul på, at forventningerne er høje:

- Aarhus Universitet er en markant institution i Aarhus og en vigtig part i den store udvikling, byen undergår i de her år. Kampen om at tiltrække viden og talent er benhård, og de nye muligheder for universitetet vil styrke byens position som en af Nordens førende uddannelses- og forskningsbyer. Salget af Kommunehospitalet er således helt afgørende for byens vækst og udvikling.

Aarhus Universitet og FEAS skal nu i gang med at aftale de nærmere vilkår om udviklingsmuligheder, indflytningstakt og huslejebetaling m.m. Når lejeaftalen er forhandlet på plads, skal aftalen først godkendes af universitetets bestyrelse og herefter af Folketingets finansudvalg.

Ifølge den seneste tidsplan for det nye hospitalsbyggeri i Skejby forventer Region Midtjylland at flytte de sidste aktiviteter ud af bygningerne på Nørrebrogade i maj 2019. Her overdrages bygningerne til FEAS.

Aftalen mellem regionen og FEAS skal godkendes endeligt på regionsrådsmødet i januar 2016.