Region Midtjylland har en række store byggerier i gang og for at sikre sig mod dumping, har regionen oprettet en telefonlinje og en hjemmeside, så mulige problemer kan blive undersøgt og stoppet.

Et projekts hovedentreprenør kan hyre en underentreprenør til en delopgave – og denne kan så igen udbyde opgaver til andre firmaer. Dermed bliver det sværere at gennemskue om alle de bygningsarbejdere, der befinder sig på pladsen følger de danske arbejdstidsregler og - vilkår, sådan som hovedentreprenøren har lovet ved kontraktens indgåelse.

Telefon tager imod

Der er i Koncern HR oprettet en ny kontrolenhed, der bl.a. skal føre tilsyn og tjekke om entreprenørerne på byggepladsen følger reglerne. En telefon vil alle hverdage i normal arbejdstid være åben for at modtage oplysninger om mulig snyd eller omgåelse af reglerne. Nummeret til kontrolenheden er 24 92 23 27. Derudover kan oplysninger sendes på socialdumpning@rm.dk

– Vi kan som bygherre til enhver tid udbede os relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen fastsat i arbejdsklausulen. Som bygherre kan vi kræve, at entreprenøren – efter skriftligt påkrav herom – inden for ti arbejdsdage fremskaffer relevant dokumentation såsom løn- og timesedler, lønregnskab, skatteindberetninger og ansættelseskontrakter fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers og -leverandørers arbejdstagere, fortæller Jørn Mørup, afdelingschef ved Koncern HR.

Ny, strammere klausul

Det er ikke nyt, at regionen har adgang til at kontrollere om entreprenørerne har fulgt reglerne. Sådan har det været fra starten, men for endnu klarere at modvirke løndumpning på regionens byggerier, godkendte regionsrådet den 17. december sidste år en ny og skarpere arbejdsklausul. Ved alle nye entrepriseudbud og nye kontraktindgåelser i Region Midtjylland skal arbejdsklausulen således anvendes.

– Vi forventer, at klausulen efterleves på vores byggepladser. Vi tror, at den nye klausul og den åbne telefonlinje vil have en præventiv effekt, siger Per Grønbech, økonomidirektør, Koncernøkonomi i Region Midtjylland.

Brugen af udenlandsk arbejdskraft organiseret af udenlandske arbejdsgivere er i regions sammenhæng kun kendt fra byggepladserne.

Læs mere om arbejdsklausul m.m. på www.byggeri.rm.dk