Parterne fik papir på hinanden, da Region Midtjylland og Varian Medical Systems Scandinavia mandag eftermiddag underskrev en omfattende aftale om leverancen af teknikken til Dansk Center for Partikelterapi.

Bedre end budgetteret

Den samlede sum for udstyr, installation og 10 års fuld service beløber sig til omkring 420 millioner kroner. Beløbet ligger væsentligt under det oprindeligt budgetterede, hvad regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen også glædede sig over ved underskriftsceremonien i Viborg.

- Det er bestemt ikke hverdag, at store byggerier begynder 30 % under budgettet, sagde Bent Hansen, mens blækket tørrede på kontrakten.

Stor dag hos leverandøren

Varian Medical Systems Scandinavia som skal levere udstyr, installation og 10 års fuld service til anlægget, er både stolte og beærede over, at Region Midtjylland har valgt firmaet som leverandør.

- Vi ser meget frem til at fortsætte samarbejdet med Aarhus Universitetshospital, der med dette anlæg vil kunne tilbyde avanceret kræftbehandling med mulighed for skannet proton stråling og intensitets moduleret proton stråling, forklarer Sten Hornsleth, PhD. og adm. direktør for Varian Medical Systems Scandinavia.

Med de avancerede muligheder er Sten Hornsleth ikke i tvivl om, at den nye behandlingsform både vil være til gavn for kræftpatienter i hele Danmark og i tråd med Varians mission om, at bidrage til at rede menneskeliv.

Varian Medical Systems Scandinavia påbegynder installation af udstyret i begyndelsen af 2016.

Fakta

Varian Medical Systems er verdens største leverandør af udstyr til stråleterapi og har bygget anlæg til protonterapi i Tyskland, USA, Rusland og Saudi-Arabien.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 millioner kroner til indkøb af udstyret.

Læs om partikelterapi på projektets hjemmeside www.partikelterapi.dk