Byggeriet af det nye, moderne psykiatriske hospital ved DNU i Skejby fortsætter som planlagt, selvom Klagenævnet for Udbud tirsdag vurderede, at der var en uklarhed i det endelige udbudsmateriale.

Tidligere i dag vurderede Klagenævnet for Udbud, at der var en uklarhed i det udbudsmateriale, der blev sendt til byderne i forbindelse med byggeriet af et nyt psykiatrisk hospital i Skejby og salget af det nuværende hospital i Risskov.

Vurderet på ens vilkår

Uanset klagenævnets vurdering af uklarheden, er det Region Midtjyllands klare opfattelse, at begge de bydende konsortier blev vurderet på ens vilkår. Regionen er derfor ikke i tvivl om, at udbuddet fandt sin rette vinder.

Byggeriet fortsætter
Klagenævnets beslutning får ingen indflydelse på det igangværende byggeri.
Forretningsudvalget i Region Midtjylland drøfter klagenævnets kendelse på sit næste møde den 15. marts 2016.
Fakta