Et 3.300 m2 stort centralkøkken skal fra 2018 stå klar til at bespise de mange patienter på det nye Aarhus Universitetshospital. Byggeriet er netop sendt i udbud.

Den udbudte opgave omfatter et Offentligt-Privat Samarbejde med offentlig finansiering (OPS), hvor der sker et samlet udbud af design, projektering, anlæg og opførelse samt bygningsdrift og vedligehold i en efterfølgende driftsfase på op til 15 år.

Udbudsprocessen bliver gennemført med en prækvalifikation, hvor 3-5 leverandører får mulighed for at afgive et indledende tilbud. Herefter går forhandlingsfasen i gang, hvorefter leverandørerne kan afgive deres endelige tilbud. Vinderen af opgaven bliver offentliggjort i slutningen af 2016, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Om det nye centralkøkken

Det nye centralkøkken bliver placeret syd for hospitalet i ’forsyningsbyen’, som blandt andet også rummer hospitalets vare-affaldsbygning, hvorfra forsyninger af fx mad og linned sendes ud til hele hospitalet. Køkkenet skal bygges i to plan, hvor plan 2 (stueplan) blandt andet skal rumme et stort produktionsområde og faciliteter i forbindelse hermed samt en forbindelsesgang til hospitalets lagerbygning. Plan 1 (kælder) skal blandt andet rumme tekniske installationer og medarbejderfaciliteter.

Maden til Aarhus Universitetshospital i Skejby leveres i dag fra køkkener beliggende på hospitalerne i Risskov, Tage Hansens Gade og på Nørrebrogade. Disse køkkener lukker, når det nye centralkøkken i Skejby tages i brug.

Fakta

  • Skal dagligt lave mad til op mod 2.350 patienter
  • Bliver placeret i hospitalets forsyningsby
  • Bliver 3.300 kvadratmeter stort
  • Tages i brug i slutningen af 2018.
  • Samlet anlægssum 77,7 mio. kroner