Et 3.300 m2 stort køkken skal fra 2018 stå klar til at bespise de mange patienter på det nye Aarhus Universitetshospital. Byggeriet opføres som et offentligt-privat samarbejde og forventes at gå i gang i 2017.

Patienter på det nye hospital i Skejby får fra 2018 frisklavet mad fra et nyt centralkøkken ved hospitalet. For nu er det sikkert og vist – der kommer et køkken ved hospitalet.

Det blev på regionsrådsmødet den 25. november 2015 besluttet, at et nyt køkken ved Aarhus Universitetshospital i Skejby skal udbydes som et OPP-projekt.

På regionsrådsmødet den 30. marts 2016 forelægges regionsrådet forslag til udbudsproceduren, de udvælgelses- og tildelingskriterier, der lægges til grund for udbuddet, tidsplan for projektet samt indstilling om længden af kontraktperioden og hvilke driftsopgaver, der overdrages til OPP-leverandøren.

Det nye centralkøkken bliver placeret syd for hospitalet i ’forsyningsbyen’, som blandt andet også rummer hospitalets vare-affaldsbygning, hvorfra forsyninger af fx mad og linned sendes ud til hele hospitalet. Køkkenet skal dagligt lave mad til omkring 1.150 indlagte patienter, ligesom 1.200 dagpatienter får et tilbud om mad fra køkkenet. Herudover skal køkkenet stå for at ’fortilberede’ en del af maden til hospitalets kantiner, som skal betjene pårørende og personale.

Maden til Aarhus Universitetshospital i Skejby leveres i dag fra køkkener beliggende på hospitalerne i Risskov, Tage Hansens Gade og på Nørrebrogade. Disse køkkener lukker, når det nye centralkøkken i Skejby tages i brug.

Offentligt-privat samarbejde

Byggeriet af det nye centralkøkken bliver gennemført som et offentligt-privat samarbejde, der er en variant af OPP, offentligt-privat partnerskab, som man blandt andet kender fra psykiatribyggeriet ved DNU.

Planlægningen af køkkenet er allerede i gang, og Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, DNU forventer at sende opgaven i udbud i maj 2016. Herefter vil 3-5 leverandører blive prækvalificerede til at byde på opgaven. Vinderen af opgaven bliver offentliggjort i slutningen af 2016, hvorefter byggeriet kan gå i gang.

Det forventes, at de første patienter kan få mad fra det nye køkken i slutningen af 2018.

Fakta om det nye centralkøkken

  • Skal dagligt lave mad til op mod 2.350 patienter
  • Bliver placeret i hospitalets forsyningsby
  • Bliver 3.300 kvadratmeter stort
  • Tages i brug i slutningen af 2018.
  • Samlet anlægssum 77,7 mio. kroner

Køkkenet kommer!

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.