Region Midtjylland har valgt entreprenørkoncernen KPC til at bygge det nye store centralkøkken i Skejby.Køkkenet bygges af KPC for Region Midtjylland i et Offentligt Privat Partnerskab, OPP, hvorefter KPC skal stå for driften de første 15 år.

Centralkøkkenet bliver ca. 4.700 kvadratmeter stort og byggeriet har et samlet budget på 93,6 mio. kr. Første spadestik skal efter planen tages i juni 2017, så medarbejderne kan tage det nye køkken i brug i efteråret 2018. 

KPC er for Region Midtjylland allerede i gang med at bygge Psykiatrisk Center ved det nye hospital i Skejby. KPC samarbejder med arkitektfirmaet Arkitema og ingeniørvirksomheden Sweco om det nye storkøkken-byggeri.

Køkkenet skal dagligt lave mad til ca. 2.350 patienter og fortilberede en del af maden til hospitalets kantiner. De nuværende køkkener på hospitalerne i Risskov, Tage Hansens Gade og Nørrebrogade lukker, når det nye centralkøkken i Skejby tages i brug.

(Illustration: Arkitema)