Projektafdelingen har i perioden 1. august 2008 til 31. januar 2009 frikøbt 4 brugerkoordinatorer fra henholdsvis Århus Sygehus og Skejby.


Projektafdelingen har i perioden 1. august 2008 til 31. januar 2009 frikøbt 4 brugerkoordinatorer fra henholdsvis Århus Sygehus og Skejby.

Brugerkoordinatorerne skal være Projektafdelingens ”ambassadører” i de arbejdsgrupper, der nedsættes og brugergruppemøder vil blive afholdt fra august og frem til jul.

  • Marianne Simonsen, 46 år. Marianne er overlæge på Anæstesiologisk Afdeling, Århus Sygehus, er speciallæge i anæstesiologi og videreuddannet inden for intensiv terapi
  • Conny Elmstrøm, 51 år. Conny er afdelingssygeplejerske på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, afsnit 20, Skejby, og har taget specialuddannelse til anæstesisygeplejerske og diplomuddannelse for ledere i sundhedssektoren
  • Pia Stie-Svendsen, 43 år. Pia er afdelingssygeplejerske i Medicinsk Visitations Afsnit, Århus Sygehus og har diplomuddannelse i ledelse
  • Kaspar Bo Laursen, 49 år, er konsulent i Strategi- og Udviklingsafdelingen, Skejby. Kaspar har siden 2003 arbejdet med udvikling og implementering af strategi og har derudover en stor erfaring inden for HR-området
Koordinatorerne får reference til den lægefaglige- og den sygeplejefaglige chef.