Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital har ultimo august 2008 ansat en arbejdsmiljøkonsulent og en juridisk specialkonsulent.


Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital har ultimo august 2008 ansat følgende 2 personer:

Arbejdsmiljøkonsulent
Pr. 15. september starter Jens Sonne i stillingen som arbejdsmiljøkonsulent. Jens kommer fra en stilling som arbejdsmiljøkonsulent i ALECTIA. Forud for denne stilling har han været daglig sikkerhedsleder på Århus Sygehus i gennem 8½ år. I jobbet som arbejdsmiljøkonsulent skal Jens være med til at sikre fokus på arbejdsmiljøet på tværs af hele organisationen og gennem alle projektets faser. Denne fokus sker i tæt samarbejde med medarbejdere og den eksisterende sikkerheds-/MED-organisation på hospitalerne og i Region Midtjylland, HR, Udvikling og Arbejdsmiljø samt Rådgivergruppen DNU. 

Juridisk specialkonsulent
Pr. 1. oktober starter Nanna Vedsø i stillingen som juridisk specialkonsulent. Nanna kommer fra en stilling som Legal Counsel ved Systematic i Århus. Inden da var hun ansat som juridisk chefkonsulent i PFA Pension (PFA Ejendomme) i knap 4 år. DNU-projektets store mængde af forskelligartede opgaver stiller krav om brede juridiske kompetencer – og Nanna vil blive involveret i alt fra vedligeholdelse og indgåelse af kontrakter og køb af jord til håndtering af EU-udbud vedrørende ad-hoc rådgivning, køb af inventar og udstyr mv. Desuden får hun en stor opgave med modning og salg af eksisterende bygninger i samarbejde med projektkoordinator Bettina Wolff.