Århus-hospitalernes ansatte inddrages nu i planlægningen af fremtidens hospital


Internt startsskud

Århus-hospitalernes ansatte inddrages nu
i planlægningen af fremtidens hospital

Inddragelsen af hospitalernes ansatte i forarbejdet til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) er kommet optimistisk godt fra start. Mere end 300 medlemmer af de i alt 450, der skal deltage i arbejdsgrupper deltog i et Opstartsseminar på Kongrescentret i Århus, tirsdag den 17. juni 2008.

Hospitalsdirektør Villy Helleskov, Projektafdelingen DNU, indledte med at ridse nogle af de udfordringer op, som det kommende års arbejde står over for:

  • Vi skal til at arbejde med nye sammenhænge, som endnu ikke findes, blandt andet de 7 faglige fællesskaber
  • Det vil gå mange år mellem den planlægning, vi sætter i gang nu og så det tidspunkt, vi kan tage Det Nye Universitetshospital i brug
  • Vi har et ønske om at skabe et innovativt og fleksibelt byggeri, men samtidig bliver vi nødt til at træffe beslutninger nu og her om, hvordan koncepter skal være på en række områder
  • Vi skal skaffe plads til en del nye møder i en allerede travl hverdag
  • Og endelig så kan det godt være vanskeligt at kommunikere mellem så forskellige faggrupper som hospitalspersonale og arkitekter
Og så understregede Villy Helleskov, at ”det er altså ikke et helt almindeligt hospital vi skal til at bygge. Det er et universitetshospital.
Og det skal vi huske hinanden på nogle gange”.

Næsten 100 forskellige arbejdsgrupper afvikler efter sommerferien og frem til jul 3 møder for hver gruppe. Foruden det egentlige gruppearbejde vil Projektafdelingen sammen med de 2 hospitaler invitere til interne informationsmøder ca. 4 gange om året for alle interesserede ansatte.

Alle fik udleveret en skuldertaske med materialer og beskrivelser af den forestående arbejdsproces.