Næsten 100 forskellige arbejdsgrupper mødes fra september og frem til jul 2008 i gruppearbejder, der skal føre til en Helhedsplan for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).


Næsten 100 forskellige arbejdsgrupper mødes fra september og frem til jul 2008 i gruppearbejder, der skal føre til en Helhedsplan for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

Gruppernes arbejde er grundlaget for, hvordan det overordnede byggeprogram lægges fast med hensyn til:

 • konceptuelle løsninger
 • logistiske og funktionelle sammenhænge
 • aktivitetsdata, kapacitetsvurderinger og arealmæssige behov
Hensigten med et overordnet byggeprogram er, at skabe en ensartet forståelse af projektet mellem bygherren, som bestiller projektet (Region Midtjylland via Projektafdelingen for DNU) og den eksterne rådgivergruppe, som har vundet projektets byggeopgave (Rådgivergruppen DNU I/S, bestående af 10 selvstændige ingeniør- og arkitektfirmaer).

Herefter danner det overordnede byggeprogram grundlag for udarbejdelsen af et skitseprojekt, der konkretiserer byggeriet i beskrivelser og tegninger.


Inspirationsseminarer

Den 17. juni 2008 blev der afholdt et opstartsseminar om brugerinvolveringen, hvor processen blev beskrevet herunder nedsættelsen af en række arbejds- og brugergrupper:

 • Tværgående arbejdsgrupper (oplæg til overordnede strukturer og koncepter)
 • Brugergrupper på afdelingsniveau (udarbejder delfunktionsprogrammer for afdelinger)
 • Brugergrupper på blokniveau (udarbejder delfunktionsprogrammer for faglige blokke)
Arbejdsgrupperne har allerede en del materiale om fremtidens universitetshospital i Århus at tage udgangspunkt i, blandt andet rapporter udarbejdet af i forbindelse med masterplan (2006), konkurrencegrundlaget for DNU (2007) og øvrige beslutninger truffet af projektledelsen.

Dog vurderer Projektafdelingen i samarbejde med hospitalsledelserne, at visse emner har så høj grad af enten geografisk eller organisatorisk kompleksitet, at der skal inddrages langt bredere indfaldsvinkler end der er mulighed for i de efterfølgende kliniske tværgående arbejdsgrupper.

Der afholdes derfor en række indledende Inspirationsseminarer om følgende emner:

 • Billeddiagnostik og det diagnostiske hus – 18. august 2008
 • Operation og opvågning – 20. august 2008
 • Dagkirurgi – 28. august 2008
 • Akutcentret – 1. september 2008
 • Ambulante funktioner – 3. september 2008
 • Standard sengeafsnit – 8. september 2008
Der er til hvert inspirationsseminar udpeget 60-80 deltagere. På inspirationsseminarerne har deltagerne lejlighed til at give deres bud på, hvad fremtidens DNU skal indeholde i forhold til seminarets tema.