Indhold i Helhedsplanen for DNU


En lettere forståelig og forkortet udgave af Helhedsplanen bag det Nye Universitetshospital i Århus er netop udkommet.

Formålet med helhedsplanen er, at få et entydigt og gennemarbejdet grundlag for det videre arbejde med en rationel planlægning, detailprogrammering, projektering og udførelse af Det Nye Universitetshospital i Århus.

Helhedsplanen skal således sikre, at Det Nye Universitetshospital kan realiseres i henhold til de opstillede visioner og målsætninger samt at Det Nye Universitetshospital kan realiseres indenfor de mål, der skal fastlægges for kvalitet, tid og økonomi og med et minimum af risici.

Helhedsplanens indhold

Arbejdet med helhedsplanen handler om at fastlægge det overordnede behov for rum og areal samt at foretage de grundlæggende valg og principper for udførelsen af Det Nye Universitetshospital.

Det udmøntes i et skitseprojekt, der fastlægger projektets samlede funktionelle disponering og den fysiske og æstetiske udformning. Arbejdet vil også medvirke til at fastlægge målsætninger for nogle af de valg, der skal træffes indenfor en række vigtige og tværgående temaer:

· Det gode patientforløb
· Evidens baseret design
· Forskning og uddannelse
· Bæredygtighed
· Arbejdsmiljø og den gode arbejdsplads
· Ekstern og intern logistisk
· Fleksibilitet og fremtidssikring
· Effektiviseringer og totaløkonomi
· Integration med Århus Universitetshospital, Skejby


Rådgivergruppen DNU
Regionsrådet i Region Midtjylland valgte den 12. december 2007 i en udbudskonkurrence Rådgivergruppen DNU I/S, som den gennemgående eksterne rådgiver for Det Nye Universitetshospital i Århus.

Regionen har etableret sin egen projektorganisation til at drive arbejdet om det Nye Universitetshospital i Århus fremad. Derfor består Projektafdelingen DNU (Det Nye Universitetshospital) af et fåtal ansatte, men
med mange cheftitler. Og det er hos Projektdirektionens 2 direktører, at helhedsarbejdet er forankret.

Den eksterne Rådgivergruppen DNU I/S er sammensat af i alt 10 selvstændige firmaer med stor erfaring og ekspertise i byggeri, det er arkitekter og ingeniørfirmaer.

Projektafdelingen og Rådgivergruppen skal sammen få fremtidens Universitetshospital i Århus op at stå. Samarbejdet indledes sommeren 2008 med projektets Fase 1, som er udarbejdelsen af en helhedsplan for byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus.