Høringsperioden for indplacering af psykiatrien på DNU er nu forlænget til den 1. juni 2010

Høringsperiode for psykiatri på DNU forlænget

DNU´s Styregruppe har besluttet, at høringsperioden vedrørende placering af psykiatrien på Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) skal forlænges. Psykiatriplanen er i øjeblikket i høring på Århus Sygehus – Nørrebrogade, Århus Sygehus – Skejby og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Århus Universitet. Oprindeligt skulle planen være i høring indtil den 3. maj, men det er altså nu besluttet at forlænge den periode indtil den 1. juni.

Psykiatriplanen er udarbejdet af repræsentanter fra psykiatrien i Århus og DNU´s Projektafdeling. I planen foreslås og anbefales at psykiatrien bør indplaceres som et ottende fagligt fællesskab på DNU. Nogle af argumenterne er:

• Stigende efterspørgselspres og nye behandlingsmetoder
• De eksisterende bygninger i Risskov er forældede og fredede
• Psykiatriske patienter har ofte behov for at være tæt på det somatiske hospital
• Drifts-, ombygnings- og renoveringsbesparelser


Den udvidede høringsperiode betyder, at de implicerede har fået endnu bedre tid til at arbejde med forslaget – og dermed komme med bemærkninger til psykiatriplanen.

Læs her psykiatriplanen for indplacering af psykiatrien på Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)


05/5-2010/ag