Styregruppen for DNU har truffet beslutning omkring konceptuelle løsninger for en række tværgående funktioner i DNU...


Styregruppen for DNU har den 22. januar truffet beslutning omkring konceptuelle løsninger for en række tværgående funktioner i DNU. De konceptuelle løsninger danner baggrund for det videre arbejde i foråret med klarlæggelse af arealbehovet samt disponering af funktionsområder i de faglige fællesskaber og overordnet for det samlede DNU. Se de bagvedliggende oplæg til konceptuelle løsninger og styregruppens beslutninger.