2 nye ansigter i Projektafdelingen...


2 nye ansigter i Projektafdelingen

I forbindelse med den videre oprustning i Projektafdelingen for DNU har vi pr. 15. april og 1. juni ansat yderligere 2 personer i afdelingen.

AC-fuldmægtig
Pr. 15. april startede Signe Overgaard som AC-fuldmægtig. Signe er 27 år og har netop afsluttet sin uddannelse som cand.scient.pol ved Aarhus Universitet. Signe har gennem de seneste 9 måneder været studentermedhjælper i afdelingen, og forud for den periode var hun praktikant på fuld tid i 6 måneder i Projektafdelingen. Signes hovedarbejdsområder er diverse sagsbehandlings- og projektopgaver i relation til projektet samt budget og regnskab for Projektafdelingen.
Kontaktoplysninger til Signe er: Signe.Overgaard@dnu.rm.dk / tlf. 8728 4806.

Medico-teknisk projektchef
Pr. 1. juni starter Lars Christian Henriksen som medico-teknisk projektchef i afdelingen. Lars er 54 år og har siden februar 2005 været ansat i Medicoteknisk Afdeling, Region Midtjylland – senest som souschef. Her fra er han frikøbt til projektet for et år. Forud for dette har Lars mange års og bred erfaring med den medico-tekniske branche i såvel offentlig som privat regi. I jobbet som medico-teknisk projektchef skal Lars medvirke til at planlægge og implementere det medico-tekniske hovedprogram for DNU i samarbejde med Rådgivergruppen DNU. Lars vil blive bindeled mellem Medico-teknisk afdeling/hospitalerne og Rådgivergruppen DNU m.fl. og være dén, der har overblikket over alle elementer vedrørende medico-teknik og udstyr i projektet.
Kontaktoplysninger til Lars er Lars.Henriksen@dnu.rm.dk / tlf. 8728 4814