Patienter og pårørende gav deres bud på, hvordan IT i fremtiden kan forbedre vilkårene for patienterne, da DNU-Panelet mødtes for 3. gang torsdag den 19. august

 

Under temaet IT på fremtidens hospital gav patienter og pårørende deres bud på, hvordan IT i fremtiden kan forbedre vilkårene for patienterne, da Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), torsdag den 19. august 2010 afholdt det 3. møde med DNU-Panelet.

I løbet af mødet præsenterede Projektafdelingen de aktuelle trends, der er på it-området, hvorefter deltagerne diskuterede, hvordan fremtidens it vil hænge sammen med patienters behov og forventninger.

Patienternes inputs
Mødet er resulteret i en række gode inputs, som vil indgå som elementer i DNUs handleplanen for it og teknologi. Der kom inputs under overskrifterne ”sammenhæng og samarbejde,” ”egen omsorg” og ”den kliniske it-arbejdsplads”.
En del af patienternes inputs peger direkte ind på byggeriet DNU:

• Elektronisk påmindelse omkring indlæggelse med tid og sted
• Elektronisk adgang til egne patientinformationer
• GPS som viser vej til hospitalets afdeling
• Muligheden for at se egen medicin samt virkning og bivirkning
• ”Dims” der via en chip viser oplysninger om patienten, eksempelvis kost, allergi, tidligere diagnoser etc.
• Kobling til den praktiserende læge om eventuelle komplikationer

Men der kom også inputs til sundhedsvæsenet i Danmark generelt:
• Når patienter er på ferie i udlandet: elektronisk mulighed for at udveksle oplysninger om sygdom

Gæsteoplæg
På dagen var der blandt andet oplæg om sundheds-it med betydning for DNU ved kontorchef Mogens Engsig-Karup, Sundhedsinformatik, Region Midtjylland, som fortalte om blandt andet patientjournal, nemSMS og Det Fælles Medicinkort.
Desuden fortalte Læge Martin Vesterby, Region Midtjylland, om telemedicinske løsninger og muligheder og om, hvordan videotelefoni, tegnefilm, og genoptræningsvideoer på fjernsynet hjemme i stuen kan forkorte indlæggelsestiden for flere typer patienter.
Læs mere om det forskningsprojekt i sundheds-it, som Martin Vesterby står for, og som skaber mulighed for at sende nyopererede hoftepatienter hjem fra hospitalet blot et døgn efter operationen.

Du kan læse mere om DNU-panelet under menuen Patientinddragelse her på siden.

300810/ms