Projektafdelingen opruster for at være klar til det videre arbejde med planlægning af DNU


Parallelt med kåring af Den Gennemgående Rådgivning den 13. december har Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital været i gang med at planlægge en udvidelse af medarbejderstaben. Stillingerne forventes opslået i januar. Formålet med udvidelsen er at ruste afdelingen til samarbejdet med rådgiverne - særligt til at koordinere involveringen af brugerne på hospitalerne. I første halvdel af det nye år kommer der en konkret plan for brugerinvolveringen. 

I starten af 2008 vil kontrakten med Den Gennemgående Rådgiver blive forhandlet færdig. Herefter vil arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for Det Nye Universitetshospital blive igangsat. Helhedsplanen bliver udarbejdet med udgangspunkt i vinderholdet C.F. Møller m.fl.'s (Rådgivergruppen DNU) skitseprojekt

• Publiceret 19. december 2007/mar