Arbejdsgrupper kigger på fremtidens behov for areal, rum, funktioner og design, men også visionære tekniske løsninger, ideer om den helbredende arkitektur og konkrete koncepter.


Det Nye Universitetshospital i Århus har taget hul på en ny fase i planlægningsarbejdet, hvor hospitalernes ansatte involveres i byggeprojektets forudgående og meget konkrete udredning. Arbejdsgrupper kigger på fremtidens behov for areal, rum, funktioner og design, men også visionære tekniske løsninger, ideer om den helbredende arkitektur og konkrete koncepter. Det hele skal bearbejdes af Rådgiverne.

Siden et enigt Regionsråd i Region Midtjylland den 12. december 2007 godkendte Bedømmelseskomiteens indstilling af projektforslaget fra arkitektfirmaet C.F.Møller m.fl. som vinder af udbuddet, har der været arbejdet mere og mere intenst med planlægningen.

På Brendstrupgårdsvej i Skejby holder Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus til i forskerhuset INCUBA Science Park, Skejby. Men allerede til november 2008 er der behov for at flytte lokalitet. Til den tid er Projektafdelingen nemlig vokset frem til den størrelse og med de kompetencer, som organisationen ifølge projektdirektør Morten Weise Olesen, skal have for at kunne agere fleksibelt, effektivt og drivende for projektet. Omkring 25 personer er det aktuelle mål.

Fusion
Når de nuværende 12 ansatte begynder nedpakningen i flyttekasser, for at flytte lidt længere op ad gaden til et større kontorkompleks på Hedeager 3, så er det også for at flytte ind i samme hus, som arkitekterne.

De arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter, der vandt udbudskonkurrencen, kalder sig nu for Rådgivergruppen DNU. Og de er, som Projektafdelingen DNU, i gang med den interne oprustning og fusion af i alt 11 firmaers mandskab, som skal til for at føre byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus i mål med modtagelsen af patienter i år 2014-15 og en fuld udbygning omkring 2020.

Styringen af byggeriet kommer til at holde Rådgivergruppen DNU beskæftiget i en lang årrække. I samme periode bliver det vigtigt for rådgiverne at have kontinuitet og de nødvendige kompetencer. De forventer at etablere et hold på omkring 130 personer.

Synergi
Projektafdelingen DNU med projektdirektionen bestående af direktør Morten Weise Olesen og hospitalsdirektør Villy Helleskov i spidsen kommer således til at bo dør om dør med Rådgivergruppen DNU fra november.

- Det vil helt naturligt give et mere smidigt og vigtigt dagligt samarbejde mellem os, når vi flytter under samme tag, siger projektdirektør Morten Weise Olesen.

- Her under de indledende manøvre bruger vi alle forholdsvis meget tid på at fragte os rundt mellem hinandens adresser til møder. Meget vil givetvis blive både tidsbesparende og fleksibelt, når vores ansatte lige kan gå hen ad gangen, for at konferere af med hinanden og skabe synergi mellem vores forskellige kompetencer.

- Og så skal vi skal jo ikke glemme, at vi har helt forskellige roller overfor Det Nye Universitetshospital, selv om vores mål er det samme. Det er Projektafdelingen, der skal sikre koordinering og skabe fremdrift og ledelse i planlægningsarbejdet. Og det gør vi jo på vegne af Styregruppen – og i sidste instans på vegne af Regionsrådet, understreger Morten Weise Olesen.