Næste fase i involvering af hospitalets ansatte og fokus på helbredende arkitektur


Helbredende arkitektur
- et fokus for fremtidens universitetshospital

Næste informationsmøde om Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, finder sted mandag den 3. november, kl. 14.30 – 16.00 i Auditorium A, Århus Universitetshospital, Skejby

Kom og hør om status i projektet og få oplysning om, hvad der har været drøftet på en række inspirationsseminarer om emnerne:

• Akutcenter
• Standard sengeafsnit
• Billediagnostik
• Diagnostisk Hus
• Ambulante funktioner
• Dagkirurgi
• Operation og opvågning

Desuden fortæller hospitalsdirektør Villy Helleskov, Projektafdelingen for DNU, blandt andet om den næste fase i involveringen af hospitalernes ansatte og om hvilke beslutninger om projektet, der træffes hvornår.

Projektdirektør Morten Weise Olesen, Projektafdelingen forDNU, holder oplæg om projektets ”Fokus på helbredende Arkitektur” i fremtidens nye Universitetshospital.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.