I dag skrev Region Midtjylland kontrakt med Rådgivergruppen DNU om rådgivning i forbindelse med byggeriet af DNU - Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeriFoto: Tonny Foghmar, Informationsafdelingen, ÅUH, Skejby

I dag skrev Region Midtjylland kontrakt med Rådgivergruppen DNU om rådgivning i forbindelse med byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus - Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeri.

Det er en milepæl for projektet, der blev fulgt på vej af en melding fra regionrådsformand Bent Hansen (S) om, at sundhedsministeren har givet sin opbakning til at arbejdet trygt kan gå videre.

I sin tale ved kontraktunderskrivelsen refererede Bent Hansen en samtale med sundhedsministeren i mandags. Ministeren var blevet konfronteret med meldingen om, at nu går projektet for alvor i gang og nu ruller udgifterne, og at de udgifter ikke vil blive dækket af Region Midtjylland, men skal finansieres af staten. Så hvis byggeriet skulle stoppes, var det det nu. "Skriv under og arbejd videre", var meldingen fra Sundhedsministeren.

"Vi er stolte over at Region Midtjylland viser vejen," sagde Bent Hansen i talen. "Det her er hospitalsprojektet i Danmark. Det er det flagskib, som Region Midtjylland gerne vil have op at stå. Det er stort. Det er ambitiøst. Det skal begå sig internationalt, og være en spændende arbejdsplads, der tiltrækker de bedste kræfter nationalt og internationalt. Her skal patienterne få den kvalitetsmæssigt bedste behandling".

Fri for kontraktjura
Bent Hansen glædede sig til for alvor at få gang i arbejdet med Rådgivergruppen DNU. "Jeg håber på et tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi ikke får så meget brug for kontraktjura, men kan basere det på dialog og samarbejde," sagde han.

Tom Danielsen fra Rådgivergruppen DNU kvitterede i sin tale: "Vi er i den grad tændt - det skal Region Midtjylland vide," sagde han. "Vi glæder os til at komme i gang, og jeg lover, at I ikke bliver skuffede.

Det Nye Universitetshospital i Århus samler Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Århus Universitetshospital, Skejby på Skejby Mark. Byggeriet er den største omlægning af eksisterende hospitaler i Danmark nogen sinde, og det forventes at være gennemført i løbet af 15-20 år.

Øvrige oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, 8728 5010 / 4031 3707
Projektdirektør Morten Weise Olesen, 8728 4800 / 4082 9107