Helt frem til deadline mandag den 11. august, kl. 10.00, arbejdede Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, under højtryk, for at bibringe Region Midtjyllands prospekt om DNU de mest retvisende data og illustrationer.

Deadline for ansøgning til Regeringens Ekspertudvalg 

Projektafdelingens kæder i højt gear


- De indre kæder her i afdelingen har været ferme og vedholdende, for at Regionens prospekt om dette projekt kunne blive så aktuelt som muligt, siger projektdirektør Morten Weise Olesen, om det materiale, der nu er på vej til Regeringens ekspertudvalg sammen med Region Midtjyllands øvrige projekter.

Projektafdelingen for DNU rummer aktuelt 23 mennesker, hvor af ca. halvdelen er ansat henover dette forår og sommer. I forskerhuset Incuba Science Park i Skejby holder Projektafdelingen for DNU til. Men allerede til november 2008 er der behov for at flytte lokalitet. Projektafdelingens opgave er at agerer drivende, ledende og styrende for projektet.

Når Projektafdelingens ansatte begynder nedpakningen i flyttekasser, for at flytte lidt længere op ad gaden til et større kontorkompleks på Brendstrupgårdsvej i Århus, så er det også for at flytte ind i samme hus, som arkitekterne.

De arkitekter, ingeniører og øvrige sygehusplanlæggere, der vandt udbudskonkurrencen, kalder sig nu for Rådgivergruppen DNU I/S. Og de er, som Projektafdelingen DNU, i gang med den interne oprustning og samling af 5 firmaers mandskab og en række underentreprenører, som skal til for at føre byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus i mål med modtagelsen af patienter i år 2014-15 og en fuld udbygning omkring 2020.

Siden et enigt Regionsråd i Region Midtjylland den 12. december 2007 godkendte projektforslaget fra arkitektfirmaet C.F.Møller m.fl. som vinder af udbuddet, har der været arbejdet mere og mere intenst med planlægningen.

Og lige før sommerferien tog Det Nye Universitetshospital i Århus, hul på en ny fase i planlægningsarbejdet, hvor hospitalernes ansatte er involveret i byggeprojektets forudgående og meget konkrete udredning. Arbejdsgrupper kigger nu på fremtidens behov for areal, rum, funktioner og design, men også visionære tekniske løsninger, ideer om den helbredende arkitektur og konkrete koncepter. Det hele bearbejdes af Rådgiverne frem til sommeren 2009. Rådgivergruppen DNU forventer at etablere et hold på omkring 130 personer.

Trods projektets navn med et tilhørsforhold i Danmarks næststørste by, så skal Det Nye Universitetshospital i Århus på en række områder også betjene hele Regionens akutte patienter og øvrige patientbehandling i Danmark.

- Et væsentligt omdrejningspunktet i den struktur vi tænker ind i DNU tager udgangspunkt i, at patienten ved akut indlæggelse skal mødes af specialister i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

- Kvaliteten for den akutte patient sikres gennem mødet med højt specialiserede klinikere ved både ved modtagelse, diagnostik og behandlingen, når DNU samler spydspidser på alle specialeområder siger Morten Weise Olesen.

Region Midtjyllands strategiske hospitalsplan sigter mod at være ført fuldt ud i livet om 10-20 år.

- Projektafdelingen arbejder ufortrødent videre, som vi hele tiden har gjort, og vi vil meget spændte afvente hvilke anbefalinger Ekspertudvalget kommer med til Staten omkring årsskiftet, siger projektdirektør for Det Nye Universitetshospital i Århus Morten Weise Olesen.


For eventuelt yderligere oplysninger:

Projektdirektør Morten Weise Olesen, Det Nye Universitetshospital i Århus,
4082 9107 - 8728 4800 - Morten.Weise@dnu.rm.dk