Region Midtjylland har fokus på risikostyringen i forbindelse med det meget omfangsrige byggeri af Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, som først ventes fuldt udbygget om 12-15 år.

Niras vinder af byggeherrerådgivning for DNU

Planlægningen og styringen af en så langstrakt byggeperiode er derfor forudsat at skulle ske i et tæt samarbejde mellem de tre parter:
Bygherren Region Midtjylland, som repræsenteres ved Projektafdelingen for DNU, Den Gennemgående Rådgiver, som er det konsortium af arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer, der har vundet byggeopgaven samt en bygherrerådgiver, der skal være Bygherres ”3. øje” til at kvalitetssikre projektets gennemførsel.

- Regionsrådet betragter det som et vigtigt fokus allerede fra byggeriets indledende fase at blive holdt tæt orienteret om projektets væsentligste risici. Og som en del af den gennemgående rådgivning vil der derfor løbende blive udarbejdet risikoanalyser om økonomi, tidsplan og kvalitet, siger direktør Leif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland.

Et enigt bedømmelsesudvalg har netop den 28. oktober 2008 valgt Niras A/S som Bygherrerådgiver.

Regionsrådet for region Midtjylland besluttede den 21. maj 2008 at udbyde bygherrerådgivningen i et begrænset udbud efter udbudsdirektivet med 5 tilbudsgivere.

De 5 virksomheder, der har været prækvalificeret til at afgive bygherrerådgivning til Det Nye Universitetshospital i Århus er:

• Kuben Management A/S
• A/S Hifab Bygherreombud
• Bascon A/S
• Cowi A/S i samarbejde med Aarhus Arkitekterne A/S
• Niras A/S

- Med Niras A/S får vi stærkt og homogent team med en god spredning af bygherrerådgivningskompetencer – herunder ikke mindst hospitalskompetencer, til sparring og controlling. Niras har vundet overbevisende på blandt andet deres særdeles gode forståelse for opgaven og den deraf meget konkrete og overbevisende beskrivelse af deres metode, siger projektdirektør Morten Weise Olesen, Projektafdelingen DNU.

Region Midtjylland og Projektafdelingen for DNU ønsker
at have et ”3. øje” på grundlaget, for at træffe nødvendige og kvalificerede beslutninger i det store hospitalsprojekt allerede fra den indledende fase.
DNU er et af landets største hospitalsbyggerier nogensinde med et nybyggeri på ca. 250.000 kvadratmeter og et samlet areal på i alt 400.000 kvadratmeter.

- Vi skulle gerne undgå at for eksempel problemer med flaskehalse undervejs forhindrer eller forsinker projektets gennemførelse, siger Morten Weise Olesen, der sammen med hospitalsdirektør Villy Helleskov har ansvaret for at sikre, at projektet realiseres inden for den fastlagte kvalitet, tid og økonomi.

I bedømmelsesudvalget har siddet:
• Projektdirektør Morten Weise Olesen (formand)
• Hospitalsdirektør Villy Helleskov
• Kontorchef Anders Larsen
• Teknisk projektchef Hans-Ulrik Rasmussen
• Bygningschef Klavs Bjerre

De 5 tilbud er vurderet efter kriterierne honorar/tilbudspris vægtet med 35 % og kvalitet vægtet med 65 %.
For yderligere oplysninger eller interviews kontakt venligst:

Direktør Leif Vestergaard Pedersen, Region Midtjylland, 8728 5040

eller

Projektdirektør Morten Weise Olesen, Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital, 8728 4800