Ekspertudvalget vedr. sygehusinvesteringer i Danmark har i dag, torsdag den 27. november 2008, meldt ud, at Udvalget vil anbefale Regeringen, at anlægsbudgettet for Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, beskæres med godt 30%.

Visionær flyvehøjde slået ud af kurs


 

Projektdirektionen for DNU kan glæde sig over, at projektet er blandt de investeringer, som på landsplan nyder fremme.

- Det er naturligvis glædeligt, når flere års arbejde på Det Nye Universitetshospital i Århus nyder fremme og er med i de planer, der nu lægges frem for landets fremtidige hospitalsstruktur. Vi havde dog heller ikke været i tvivl om, at netop ideen om at samle alle de lægefaglige specialer i Århus ville blive realiseret, sådan som det gamle Århus Amt allerede vedtog,. Men det er selvfølgelig dejligt at blive bekræftet i visionen om en stor sammenhængende hospitalsby i Århus for hele Østjylland og med kompetence til at levere højtspecialiseret behandling til borgerne i Midtjylland og store dele af Danmark, siger Projektdirektør Morten Weise Olesen, projektafdelingen for DNU.

Det er dog ikke med udelt glæde, at Projektdirektionen modtog udmeldingen fra Ekspertudvalget. Det Nye Universitetshospital i Århus bliver barberet både på antal kvadratmeter i byggeriet og på prisen for hver af byggeriets kvadratmetre.

- Det er naturligvis en meget alvorlig situation for os, når byggeriet bliver kørt over 2 gange. Vi får både den ramme beskåret, der skal sikre et teknologispring ind i fremtiden med sikkerhed for kvalitet og rationel drift i projektet, OG størrelsen på byggeriet beskåret med 83.000 kvadratmeter. En reduktion der svarer til 500-600 almindelige parcelhuse. Så kan man nok forestille sig, at vi umiddelbart oplever at et tab på i alt 30% af hele projektet virker særdeles voldsomt, siger Morten Weise Olesen efter udmeldingen og understreger, at projektet får færre kvadratmetre end dem de 3 fraflyttede hospitalsmatrikler i dag råder over.

Set fra Projektdirektionen for Det Nye Universitetshospital i Århus er det især visionerne om langtidsholdbare kvalitetsløsninger, der vil kunne bringes i fare med en beskæring af projektet med en 1/3.

Dét er blandt andet de kvadratmetre, der opfylder patienternes ønsker om arealer til private rammer og personlig integritet i énsengsstuer med egne badeværelser og plads til en overnattende pårørende. Det er kvadratmetre til nødvendige faciliteter til den forskning og uddannelse, der netop på ét af landets højtspecialiserede universitetshospitaler skal være med til at udvikle nye helbredelsesmetoder og afhjælpe morgendagens sygdomme. Og det er arealer, der giver rum for fremtidens patienters efterspørgsel af sammenhængskraft i hospitalet, nemlig alle de steder til ophold og aktivitet, der ligger uden over den strengt kliniske kerneydelse – operation og behandling. Det kunne være sådan noget som bank, internetcafe, frisør, rum til Patientforeninger, opholds- og haverum, eventuelle pasningsordninger og plads til fysisk træning.

Projektdirektør Morten Weise Olesen peger også på den sammenhæng der er mellem DNU-projektets klare visioner om bæredygtige løsninger og Regeringens ønske om at prioritere, hvad Statsministeren kalder mål for en ”grøn økonomi”.

- Én af visionerne i DNU i Århus er netop at tænke energioptimering og bæredygtighed ind i projektet. Ikke mindst fordi helheden er så stor. Det er jo en hel hospitalsby i sig selv – en by på størrelse med for eksempel Ribe, og så er det jo noget, der kunne batte noget, når vi udleder mindre CO2 fra et energirigtigt projekt; har en optimal spildevandsrensning osv. Men det koster jo flere penge at anlægge sådanne løsninger, selv om de på længere sigt er mere samfundsøkonomiske, siger projektdirektøren.

-Det er stærkt bekymrende i det hele taget, at vi samtidig med en 1/3’s reduktion af projektet, også fratages muligheden og friheden til via eventuelle rationaler at forsøge at finde flere penge selv til projektet, når udmeldingen lyder på en fikseret økonomisk ramme for byggeriet, siger projektdirektør Morten Weise Olesen, DNU.

Nu skal projektdirektionen bestående af Morten Weise Olesen og Villy Helleskov i den nærmeste tid kigge mere detalieret på Ekspertpanelets udmeldingen sammen med Rådgiverne, for at vurdere situationen.

DNU-projektet er i fuld proces i en projektafdeling under Region Midtjyllands Sundhedsområde. Rådgivergruppen DNU I/S vandt i december 2007 med et projektforslag til Det Nye Universitetshospital, der i øjeblikket bearbejdes af arkitekter og ingeniører til det endelige skitseforslag. Og for at sikre faglig klinisk kvalitet af projektet sidder godt 500 af Århus-hospitalernes 9000 ansatte i disse måneder med i brugergrupper, der kortlægger de faglige behov til fremtidens universitetshospital. Desuden sidder Niras med i projektet som yderligere bygherrerådgiver.

Det Nye Universitetshospital er med Regionsrådet beslutning om at igangsætte bygning af et nyt respirationscenter ved intensivafdelingen i Skejby, allerede klar til at modtage de første patienter i nye lokaler om to år. Mens projektets første store etape derefter ventes at være klar til patienter ca. år 2015.

Som noget helt nyt indenfor dansk hospitalsbyggeri, er DNU-projektet baseret på evidens for en helbredende arkitektur.