Det er lige NU, at patienter og pårørende kan være med til at sikre netop deres synsvinkel på fremtidens hospital.

 

Det Nye Universitetshospital, DNU har gennem længere tid forberedt en bruger-workshop med repræsentanter for patienter og pårørende, lørdag den 28. februar på Egå Gymnasium.


- Projektet er i sin indledende planlægning. Derfor har vi akkurat nu en mulighed for at invitere patienter og pårørende til at pege på, hvad der er deres vigtigste prioriteter i det enorme hospitalsbyggeri, siger kommunikationschef Lotte Søgaard om baggrunden for bruger-workshoppen.

Konsortiet Rådgivergruppen DNU I/S fik i december 2007 kåret deres vinderprojekt, som siden da har været under bearbejdning. Blandt andet med hjælp af en inddragelse af det kliniske personale på universitetshospitalerne i Århus.

Nu er tiden kommet til også at inddrage patienter og deres pårørende bredt.

- Som paraplyorganisationen Danske Patienter udtrykker det overfor os, så er patienterne jo eksperter i netop at se patientens oplevelse. I et sygdomsforløb er patienten selv den eneste, der er med hele vejen. Derfor er det umådelig vigtigt for os også at få patienternes bud på et godt patientforløb og et godt hospitalsbyggeri, siger Lotte Søgaard.

Projektafdelingen for DNU har inviteret patienter igennem blandt andet patientforeningerne via Danske Patienter og via samarbejde med de 2 Universitetshospitaler i Århus.

Desværre lader det ikke til at være så nemt at få samlet de mellem 80 og 200 deltagere der skal til, for at bruger-workshoppen kan gennemføres lørdag den 28. februar på Egå Gymnasium.

Dagen åbnes af Regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen og Projektafdelingen har allieret sig med en dygtig og erfaren konsulent, Jesper Hartvig Thomsen, til at guide deltagerne igennem dagen.

- Det bliver deltagerne selv, der sætter dagsordenen. Vi kan netop ikke vide, om det er spørgsmålet om énsengsstuer kontra fler-sengsstuer, spørgsmålet om, hvordan man finder rundt i så stor en ny hospitalsby eller spørgsmålet om en smuk udsigt til naturen – eller noget helt andet, der optager patienterne og deres pårørende, siger DNU’s kommunikationschef.

Bruger-workshoppen er en ramme, mens det er deltagerne selv, der gennem dagen styrer, hvad de gerne vil snakke om og sætte på dagsordenen for fremtidens hospital.

Der er tilmeldingsfrist på mandag den 16. februar. Arrangementet risikerer at blive aflyst, hvis der ikke kommer flere tilmeldinger.

De, der kunne have lyst til deltage selv med en patients eller en pårørendes synsvinkel på fremtidens hospital, er derfor hjertelig velkommen til at tilmelde sig arrangementet.

Deltagerne kan få dækket deres kørselsomkostninger. Og det er gratis at deltage.

Man kan læse mere om arrangementet på Projektafdelingens hjemmeside www.dnu.rm.dk.

Tilmelding skal ske på telefon: 8728 8850 eller e-mail: projektafd@dnu.rm.dk.