Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, har sammen med Rådgivergruppen DNU I/S inviteret interesserede til en konference under titlen ”DU har ideen – vi har projektet”.

Stor interesse for muligheder i fremtidens hospital


Ved tilmeldingsfristens udløb mandag den 2. marts var der fuldt hus med i alt 163 tilmeldte.

- Vi glæder os meget til at præsentere DNU-projektet for mange af områdets innovative miljøer og personer, siger hospitalsdirektør Villy Helleskov.

Formålet med konferencen er, at Det Nye Universitetshospital gerne vil åbne projektets muligheder for innovation og udvikling op for innovationsmiljøer, forskere og private firmaer, og på denne måde iværksætte en proces, der måske på sigt kan være med til at generere ideer til projektet.

- DNU rummer et enormt potentiale for at generere nye ideer. Det er ikke sikkert, at vi har dem alle sammen selv internt, selv om der både i Projektafdelingen og i Rådgivergruppen af arkitekter og ingeniører er samlet rigtigt mange spidskompetencer.

- På den her måde forsøger vi at lægge nogle af de mere komplekse udfordringer et så stort projekt har frem for andre kloge hoveder, så de kan tænke lidt med. Og hen ad vejen opstår der så måske nye ideer, der kan gavne projektet, samfundet og patienterne, siger Villy Helleskov.

Foruden workshops om temaerne ”Hvordan trimmer vi byggeprocessen”, ”Fremtidige arbejdsmetoder”, ”Menneskelige relationer på hospitalet” og ”DNU i samfundet”, så vil deltagerne kunne høre oplæg ved professor Flemming Besenbacher, leder af Interdiciplinært Nanoscience Center ved Aarhus Universitet, institutleder Michael Mullins, Arkitektur og Design på Aalborg Universitet og direktør Trine Winterø, MedTech Innovations Center.