DNU-projektet såede frø, der kan spire nye ideer ud af, med en erhvervskonference om hospitalsbyens mange udfordringer.

Fremtidens hospital kan skabe erhvervsudvikling i Regionen


Det Nye Universitetshospital i Århus holdt mandag den 16. marts 2009 sin første konference om mulighederne for innovation og udvikling i projektet.

- Vi står med byggeriet af Det Nye Universitetshospital med den store og spændende udfordring, at vi skal skabe et hospital, der lever op til behovene hos fremtidens brugere. Innovation og udvikling i byggefasen og i den fremtidige drift er derfor et meget vigtigt indsatsområde. Som der står i indbydelsen; fremtidens hospital kræver nye ideer, sagde Regionsrådsformand Bent Hansen (S) blandt andet, da han åbnede konferencen for 180 deltagere.

Konferencen var arrangeret af Regionens Projektafdeling for DNU og Rådgivergruppen DNU I/S i fællesskab og her fandt man anledning til at glæde sig over den store og brede interesse for projektet.

- Vi bygger en hel hospitalsby, hvor de fremtidige sundhedsydelser og den forskning, der kommer til at foregå i det, skal ligge helt i top. Når vi åbner de perspektiver op for erhvervslivet og innovatører, så er det særdeles positivt at konstaterer ikke alene en stor interesse, men også en mangfoldig iderigdom, siger hospitalsdirektør Villy Helleskov, DNU-projektafdelingen.

Målet med konferencen var foruden at vise projektet frem, at pege på nogle af de helt store udfordringer, hvor der er potentiale for nye ideer samt at skabe kontakt mellem innovatører med ideer til projektet.

DNU præsenterede således en konkret mulighed for at indmelde sine ideer gennem projektets hjemmeside.

Efter en inspirerende formiddag med oplæg om blandt andet nanoteknologi af prof. dr. scient Flemming Besenbacher, Aarhus Universitet og om forskningsbaseret design af lektor Michael Mullins, Aalborg Universitet, bød eftermidddagen på workshops for de udfordrede deltagere.

Temaerne i workshops var netop de store udfordringsområder for Det Nye Universitetshospital i Århus:
- Hvordan trimmer vi byggeprocessen
- Fremtidige arbejdsmetoder
- Menneskelige relationer på hospitalet
- DNU i samfundet

- Vi har allerede erfaret, at flere sonderede muligheden for at indmelde deres ide efterfølgende til Projektet, så det skal blive meget spændende at se, hvad vi efterfølgende modtager, siger hospitalsdirektør Villy Helleskov.

Konferencen var DNU’s første skridt i forhold til at åbne projektet og inddrage udefrakommende innovatører og det private erhvervsliv, og det ventes at flere aktiviteter og arrangementer vil følge løbende.

Som formand for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen så initiativet og konferencen:

- Dette arbejde skal selvfølgelig gavne det nye hospital, sådan at det får nytte af den nyeste viden på alle relevante områder, men indsatsen med at samle op og udvikle de gode ideer, kan jo også være med til at skabe en regional erhvervsudvikling.
- DNU møder dermed to af Region Midtjyllands meget centrale målsætninger: At skabe fremtidens hospital og at skabe en regional erhvervsudvikling.

Deltagerne gik hjem på direktør Trine Winterø’s præsentation af MedTech Innovations Center, MTIC, som netop er Regionens satsning på udvikling indenfor erhverv – sundhedsområdet.