Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, vil arbejde med typiserede huse som byggeklodser i det gigantisk store byggeprojekt.


Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, vil arbejde med typiserede huse som byggeklodser i det gigantisk store byggeprojekt.

Efter sommerferien går DNU-projektet ind i en fase, hvor mange konkrete forberedelser til selve byggearbejdet, skal udarbejdes.

DNU-projektet forventer at kunne tage det første spadestik i byggeriet til efteråret 2009 og ét af de mange før-projekter, der vil blive arbejdet energisk på inden da er udviklingen af 3 forskellige typer af bygninger i Det Nye Universitetshospital.

Der er tale om en behandlingsbygning, en behandlingsbygning med sengebygninger oven på og som den 3. bygningstype en arkade; eller et foyerareal med sengeetager over.

- Langt største parten af DNUs bygninger består af én af disse 3 typer huse, siger ingeniørfaglig leder Klaus Bræmer-Jensen, Rådgivergruppen DNU I/S.

- Fordelen ved at udvikle typer er, at vi kan minimere risikoen i det gigantisk store byggeprojekt og at vi har bedre mulighed for at komme frem til den rette pris.

Klaus Bræmer-Jensen forventer, at hver af de 3 typer af bygninger kan projekteres op til 60 % færdige på forhånd.

- Desuden højner det graden af fleksibilitet i byggeriet, når vi arbejder med typiserede huse og på den måde sammensætter DNU af faste byggeklodser, siger Bræmer-Jensen.

Og han tilføjer med et blink i øjet, at…

- Normalt designer man et hospital til dets funktioner. Det har vi jo ikke gjort her. Her var opgaven nærmest modsat, at vi skulle skabe et fleksibelt byggeri, der kan varetage forskellige funktioner i hver bygning, i hvert rum. Det er faktisk lidt genialt, siger den ingeniør- faglige leder.

DNU-projektet er også i den kommende periode åben overfor inputs af ideer, der kan skabe innovation og udvikling i projektet.

DNUs udfordringer
Et så stort projekt som Det Nye Universitetshospital i Århus vil have mange udfordringer både i byggeprocessen, i indretningen, i organisationen og i den kommende drift af hospitalsbyen.

Nogle af de store udfordringer har DNU identificeret under hver sine hovedoverskrifter:
1. Hvordan trimmer vi byggeprocessen
2. Fremtidige arbejdsmetoder
3. Menneskelige relationer på hospitalet
4. DNU i samfundet

Specifikt omkring ”Hvordan trimmer vi byggeprocessen” ønsker projektet fokus på en Forbedret byggeproces med hensyn til...
• Totaløkonomi og effektivisering
• Fleksibilitet
• Bæredygtighed
• Integration af det eksisterende hospital

Ideer kan indmeldes til Projektafdelingen for DNU via projektets hjemmeside: www. dnu.rm.dk/erhverv. Her kan man finde skema og beskrivelse af hvordan man kommer i dialog omkring en ide til projektet.