Australsk delstatssundhedsminister henter ideer hos Det Nye Universitetshospital i Århus

Australsk delstatssundhedsminister
henter ideer hos
Det Nye Universitetshospital i Århus

Sundhedsminister Katy Gallagher, Australian Capital Territory (ACT) beliggende i New South Wales, besøger den 13. august 2009 Århus, for at høre om byggeriet af Region Midtjyllands Nye Universitetshospital i Århus, DNU.


Henvendelsen er kommet direkte fra Australien, hvor Gallagher har en bevågenhed overfor det danske sundhedsvæsen og udviklingsperspektiverne i dansk hospitalsbyggeri og design.

Kontakten til DNU-projektet er skabt gennem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Sundhedsministeren, der er her forud for nyt hospitalsbyggeri i sin australske delstat, har især efterspurgt viden om forberedelse og design af den store nye hospitalsby med integrationen af det eksisterende Skejby hospital.

På Katy Gallaghers egen hjemmeside omtales studiebesøget i Danmark og Norge for netop at lære om de danske og norske førende e-health systemer og vores afprøvning af nye trends som Evidens Baseret Design i forbindelse med nye hospitalsbyggerier.

DNU-projektets lægefaglige chef Claus Thomsen, ph.d. og dr.med., vil derfor fortælle om DNU-projektets arbejde med, hvordan projektet finder frem til, hvilke arkitektoniske og designmæssige løsninger, der er de bedste for patienterne og arbejdsmiljøet samt, hvad det netop er, der kendetegner et forskende hospitalsmiljø på universitetsniveau.

Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU, indgår i Region Midtjyllands samlede hospitalsplan således, at samtlige specialer skal varetages og at DNU ses som spydspids på det højtspecialiserede område, der skal give patienter fra hele Regionen, fra Vestdanmark og fra hele landet, højt specialiseret behandling.

DNU skal desuden betjene den østlige del af Regionen blandt andet som akuthospital for ca. 370.000 indbyggere.

Katy Gallagher kommer fra Australien med en delegation bestående af Mark Cormack, Chief Executive ACT Health, Angie Drake, Health Gallaghers rådgiver samt Megan Cahill, Executive Director, Government Relations, Planning and Development Division, ACT Health.

Den australske delegation modtages af Regionsrådsmedlem Johannes Flensted-Jensen (S), DNU’s hospitalsdirektør Villy Helleskov, cheflæge Kristjar Skajaa, Skejby og lægefaglig chef Claus Thomsen, DNU.


Tid & sted
Mødet foregår på Århus Universitetshospital, Skejby og varer fra kl. 12.30-15.30. Det inkluderer et besøg på Skejbys Kardiologiske Laboratorium.


Katy Gallagher og hendes delegation tilbringer en dag i København samt en dag i Sverige og en dag i Norge, for også at besøge hospitalsprojekter der.


http://www.katygallagher.net/MR56studytour.htmlFor yderligere information:
Lægefaglig chef Claus Thomsen, DNU: 2913 5849, 8728 4812.For aftale om interview:
Kommunikationschef Lotte Søgaard, DNU: 4060 3008, 8728 4808.